Ruimte, verkeer en wonen

Een nieuw groen geluid in de gemeente

Ruimte, verkeer en wonen

 

Groen Gilze en Rijen zet in op duurzame mobiliteit, wat inhoudt dat schone lucht, geluid en klimaat samenkomen. Daarnaast richten we ons verkeersnet op een duurzame en veilige manier in.

Met betrekking tot nieuwbouw van huizen moet er gekeken worden naar differentiatie in de grondprijzen om zodoende om aankoop voor starters mogelijk te maken en de doorstroom te stimuleren. Bouwen naar behoefte voor jong en oud, rijk en arm.

Ruimtelijke ordening

Leefbaarheid, veiligheid en gezondheid zijn onze belangrijkste peilers voor de thema’s in de buitenruimte. Mensen moeten het als plezierig ervaren om in onze gemeente te verblijven en te verplaatsen. Dit is nu zeker niet overal zo. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden om dat voor elkaar te krijgen. Wij vinden dat de centra zo veel mogelijk autoluw gemaakt moeten worden. Dit vergroot de veiligheid en de beleving. Daarom moet er een rondweg in Gilze zuid komen en mag er geen autotunnel onder het spoor in Rijen komen (zie verder bij verkeer).

Ruimtelijke ordening is een breed terrein. Wij hebben gekozen voor de volgende speerpunten:

Tegengaan van intensieve veeteelt in woonomgevingen.

 1. Moratorium voor geiten en kippen handhaven en continueren. Ten behoeve van de gezondheid.
 2. Geen agrofood-industrie in Rijen-Oost.
 3. Geen zonneweides op kostbare landbouwgrond in Gilze.
 4. Uitbouwen van Crown business center als High-Tech-campus

Woningbouwlocaties (inbreiding voorrang).

 • Parklandschap het Broek (bomenplan).
 • Gezonde woonomgeving:
 1. Meer oppervlakte voor groen, ook in het dorp tegen hittestress, wateroverlast. Goed voor biodiversiteit en gezondheid (stress verlagend).
 2. Uitkopen van vervuilende bedrijven.
 3. Geen woningen bouwen bij intensieve veehouderijen.
  • Invoeren van de inclusie. GGR wil toegankelijkheid voor jong en oud met en zonder handicap overal in de gemeenten . Ook in alle openbare ruimtes.
  • Straten en trottoirs op orde en toegankelijk voor iedereen.
  • Overal waar mogelijk regenwater afgekoppeld van riool.
  • Toegankelijke parkeerplaatsen in alle woonkernen.
  • Handhaven op (honden)poepoverlast. De baasjes die alles netjes opruimen moet je faciliteren met voldoende uitlaatplekken en blijvend stimuleren met zakjes en afvalbakken.
  • Blad moet overal op het juiste moment worden geruimd.
  • Beter onderhouden van openbare speelplaatsen en speeltuintjes.
  • Toegankelijke en voldoende parkeerplaatsen in alle woonkernen.

Verkeer

Groen Gilze en Rijen zet in op duurzame mobiliteit, wat inhoudt dat schone lucht, geluid en klimaat samenkomen. Daarnaast richten we ons verkeersnet op een duurzame en veilige manier in.
Speerpunten zijn:

  • Binnen de gehele bebouwde kom 30 km.
  • Binnen de gehele bebouwde kom voetgangers en fietsers in de voorrang.
  • Goede bereikbaarheid van de 4 kernen.
  • Rondweg Gilze zuid aanleggen.
  • Autoluw winkelcentrum met alleen bestemmingsverkeer voor ondernemers en bewoners.
  • Geen auto’s door de spoortunnel.
  • Gelijkwaardige kruispunten.
  • Doorgaand verkeer ontregelen door doodlopende en zigzaggende straten.
  • Veilige verkeersomgeving, zeker bij scholen en voor ouderen.
  • Raadhuisplein weer fietsvriendelijk.
  • Molenschot en Gilze eigen snelfietsroutes.
  • Meer veilige oversteekplaatsen bijvoorbeeld bij scholen en de station- en hoofdstraat.

Wonen

Groen Gilze Rijen wil energiebesparing stimuleren door te investeren in isolatie van gebouwen, schonere industrie en energiezuiniger vervoer. Het moet makkelijker en goedkoper worden om je eigen huis beter te isoleren en van zonnepanelen te voorzien.

Wij vinden dat gezondheid van onze inwoners en voldoende groen in de omgeving, heel zwaar moet wegen in de afwegingen die de gemeente moet maken bij nieuwbouwprojecten. Milieucirkels dienen actief te worden gehandhaafd, en bestemmingsplannen dienen nu al getoetst te worden aan de Omgevingswet. Een gezonde leefomgeving is heel belangrijk. Daarom willen wij een speciale fietsenstalling voor de burgemeester en wethouder zodat ze ook met de fiets naar hun werk komen.

Wonen moet voor iedere inwoner betaalbaar zijn of het nu koop of huur is. Daarom wil Groen Gilze Rijen voor starters meer CPO’s (collectief particulier opdrachtgeverschap) hiervoor willen wij een gedeelte van de beschikbare bouwgrond reserveren. En dit gedeeltelijk financieren met het loslaten van vaste prijzen voor bouwgrond. Meer bouwen naar behoeften voor jong en oud en arm en rijk. Met Leystromen goede afspraken maken over een optimale verdeling van het huurbestand.

Duurzaam bouwen wordt de standaard. Hiervoor is goede regelgeving in samenspraak met inwoners gewenst. Groen Gilze Rijen wil dat iedereen mee kan doen dus arm en rijk. Voor bestaande koop en huur woningen starten we met optimaal isoleren. Verantwoord van het gas af waar het kan en financieel verantwoord is.

Hits: 1180