Lokaal en actueel

Een nieuw groen geluid in de gemeente

Lokaal en actueel

Als lokale politieke partij worden wij niet aangestuurd door de landelijke politiek. Wij focussen ons alleen op zaken die belangrijk zijn voor de inwoners van de gemeente Gilze en Rijen. Voor wat betreft de specifieke lokale onderwerpen, zijn onze speerpunten:

 • De spoorzone, specifiek de spoortunnel.
 • Behoud van het huidige gemeentehuis.
 • Een eigen ambtelijke organisatie.
 • Burgerparticipatie
 • Centrumplannen
 • Sporthal Achter de Tuintjes
 • Vliegbasis Gilze en Rijen

Spoorzone

Veiligheid

Een Fietstunnel in de Spoorzone. Veiligheid voor onze kinderen en kleinkinderen verdient voorrang te krijgen bij de nieuw te bouwen tunnel in de Spoorzone. De toekomstige onderdoorgang in de Stationsstraat / Julianastraat mag in onze visie geen autotunnel worden waar fietsers van de zelfde baan gebruik moeten maken. Wij van Groen Gilze Rijen (GGR) zijn voor een veilige oplossing. Dat is zonder gemotoriseerd verkeer in een te krappe tunnelbak.

Inclusie

Groen Gilze Rijen streeft naar een voetgangers/fietsers tunnel van 2,5 meter hoogte. Dat is ruim voldoende. Daarnaast willen we een inclusieve inrichting, sociaal veilig en autovrij. Een nieuwe tunnel die de inwoners van Gilze en Rijen een optimale onderdoorgang voor onze ouderen en mensen met een beperking garandeert. Mensen die slecht ter been zijn moeten het spoor makkelijk over kunnen steken. Dus niet verplicht omlopen en twee keer een lift moeten gebruiken, maar een directe verbinding (zoals de afbeelding).

Verdere aandachtspunten:

 1. Veiligheid fietsers en voetgangers voorop
 2. Noord/zuid-verbinding in standhouden.
 3. Spoorzone: passend in de lintbebouwing.
 4. Versterking van het aanwezige erfgoed.

Voorstander van de spoorzone met een ondertunneling die alleen voor voetgangers en fietser is.

 • De spoorzone moet volledig inclusief ingericht zijn, met speciale aandacht voor de ondertunneling.
 • Juiste groenvoorzieningen in heel de spoorzone.

  Behoud gemeentehuis

  De voorstellen over de huisvesting van ambtenaren worden alleen maar gekker voor Gilze-Rijen. Baarle-Nassau wil mee blijven denken over nieuwe huisvesting, maar dwingt dan af dat ze gecompenseerd dienen te worden voor het niet gebruiken van hun gemeentehuis. Alphen-Chaam die geen geschikte ruimte heeft voor zichzelf wil ook compensatie. Niemand weet waarop dat gebaseerd is. En onze inwoners van Gilze en Rijen mogen alleen maar betalen en weinig genieten.

  GGR is van mening dat ons gemeentehuis, dat bijna afbetaald is, nog steeds een van de mooiste gebouwen in onze gemeente is. Laatst vertelde een jonge ambtenaar hoe trots dat ze was hier te mogen werken. En er geen enkele moeite mee zou hebben weer alleen voor de gemeente Gilze en Rijen te werken. Wij zijn in de huidige gemeenteraad de enige partij die strijdt voor het beëindigen van deze ambtelijke samenwerking.

  • Behoud van het gemeentehuis in de kern van Rijen.
  • Renoveren en verduurzamen van het gemeentehuis.
  • Periodiek onderhoud van het gemeentehuis.

  Eigen ambtelijke organisatie

  Groen Gilze Rijen (GGR) is en blijft van mening dat de ABG, onze ambtelijke samenwerking met Alphen-Chaam en Baarle-Nassau voor de inwoners van Gilze-Rijen, geen enkele meerwaarde heeft. De korte lijnen zijn weg en ook de kennis over onze dorpen wordt steeds minder. Dit gaat ten koste aan de serviceverlening aan onze inwoners.

  Ambtenaren bij de ABG werken voor drie burgemeesters, tien wethouders en negenenveertig raadsleden die continu op hun wenken bediend dienen te worden. Dat is onbegonnen werk. Een waterhoofdconstructie voor 44.000 inwoners in het ABG-gebied. Keer op keer laten ze hier rapporten over maken om hun gelijk te bevestigen. Het is voor de carrière van de bestuurders bij de ABG schadelijk als de ABG ophoudt. Maar wij van GGR vinden het belang van onze inwoners voorop staan.

  Ambtenaren van de gemeente Gilze en Rijen dienen in dienst te zijn van de gemeente zelf.

   • Geen onderdeel uitmaken van de ABG.
   • Een eigen zelfstandige ambtelijke organisatie.
   • Regie weer in eigen handen en waar noodzakelijk de samenwerking opzoeken.

  Burgerparticipatie

  – Wij stellen de mening van de inwoners voorop.
  – Volledige burgerparticipatie.
  – Inwoners mogen niet alleen input geven en meedenken, maar ook daadwerkelijk
     mee beslissen.
  – Inclusie wordt altijd van begin af aan meegenomen samen met een representatieve         afvaardiging vanuit de doelgroep(en).

   Centrumplannen

   Het centrum van Rijen heeft duidelijk een ‘upgrade’ nodig. Het doel: een levendig centrum creëren. De gemeente Gilze en Rijen heeft zijn ‘stedelijke’ omgeving te veel laten verstenen. Kijk naar het winkelcentrum De Laverije en omgeving, bijna geen planten te bekennen. Hierdoor is het geen plek waar mensen graag elkaar willen ontmoeten. Het Wilhelminaplein moet een fijn en gezellig plein worden.

    

    • Centra veel aantrekkelijker maken voor ambachtelijke ondernemers, op één of andere manier zorgen dat er aantrekkelijke en leuke winkels/restaurantjes, horeca en terrassen komen waar toeristen ook weer op af komen en waar onze dorpsbewoners het aantrekkelijk vinden om tijdens het shoppen ook even samen te gaan zitten op het eigen dorpsplein in plaats van de trein of auto te pakken om naar Breda of Tilburg te rijden.
    • Ambachtelijke start-ups en centra maken in de prachtige leerlooierij panden die we nog hebben.
    • Mooi verkeersvrij plein in het winkelcentrum van Rijen met een standaard podium voor optredens.
    • Voldoende groen bij de inrichting van de winkelcentra.

   Sporthal Achter de Tuintjes

   Sport is belangrijk voor onze inwoners. Zij verdienen dan ook een mooie accommodatie om hun sport uit te
   kunnen oefenen. Dit geldt ook voor mensen met een handicap. Alle sportgelegenheden dienen voor iedereen
   toegankelijk te zijn. Daarom willen wij gaan voor nieuwbouw van sporthal ‘Achter de Tuintjes’ in Gilze.

    

   Vliegbasis

   Luchthavenbesluit Gilze en Rijen: na 850 bezwaarschriften weer 3 jaar uitstel. Wij zijn op zoek naar een nieuwe balans waarin meer aandacht is voor de inpassing in de omgeving met strengere regels voor aanvliegroutes.
   Gezondheid en militaire luchtvaart; (medisch) onderzoek doen en daardoor inzicht verkrijgen in de gevolgen mbt leefbaarheid, milieu en gezondheid door militaire luchtvaart van de vliegbasis Gilze Rijen.

    

    

   Hits: 1107