Vragen aan de burgemeester ivm vrijwilligersverbod op stembureau's door corona

 

Geachte burgemeester D. Alssema,

In navolging van PvdA en D66 stellen wij van Groen Gilze Rijen (GGR) met betrekking tot leeftijdsdiscriminatie de navolgende vragen:

1. Is de burgemeester bekend met artikel 1 van de Grondwet?

2. Heeft de burgemeester bij zijn beslissing 70-jarigen uit te sluiten bij vrijwillige hulp bij de verkiezingen van 2021 bedacht dat hij juridisch gedagvaard kan worden?

3. Is de burgemeester bekend met de uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens? Zo ja, dan verwachten wij herroeping van uw beleid mbt leeftijd.

Zo neen, dan verwijzen wij u naar onderstaande tekst,

En gaan ervan uit dat u uw beleid vrijwaart van leeftijdsdiscriminatie.

Met bijgaande link kunt u zien dat burgers klachten kunnen indienen wat betreft leeftijdsdiscriminatie.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/discriminatie/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-een-klacht-indienen-bij-het-college-voor-de-rechten-van-de-mens

Met vriendelijke groet,

Peter van Seters,

Fractievoorzitter Groen Gilze Rijen