Het Reks-bod 1.0 en de Mestvergisters

 

Wie wil voor zijn warmte afhankelijk worden van mestvergisters? In de Regionale Energie- en KlimaatStrategie (REKS) van Hart van Brabant staat doodleuk dat de gemeente Gilze en Rijen de warmtevoorziening helemaal zelf zal gaan regelen.

In een omvangrijke brochure Reks-bod 1.0, dit is de strategie die de regio wil toepassen om van het gas af te komen, worden voorstellen gedaan voor de toekomst op het gebied van warmtetransitie en energievoorziening. De inbreng van Gilze en Rijen is vrijwel nihil geweest. Maar wat er staat, daar zitten we straks wel aan vast… en dat belooft niet veel goeds.

Regionaal beleid

Wie heeft dat namens de vertegenwoordigers uit Gilze en Rijen die in het bestuur van Hart van Brabant zitten, verzonnen? Wie zitten er in dat bestuur? Burgermeester Derk Allsema zit in het algemeen bestuur, maar wie het smoelenboek raadpleegt komt ook de wethouders Aletta van der Veen, Sandra Diepstraten, David Vermorken en Ariane Zwarts tegen.

Zij besturen op afstand via de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant het energie- en klimaatproces. Het is een ondoorzichtig proces van netwerken, waar gemeenteraden nauwelijks zicht op hebben. Tel dat op bij de gedeputeerden van de provincie en je weet dat het besturen op afstand door de overheid geen echt democratisch vergezicht geeft. Maar het Reks-bod 1.0, dat gaat over klimaat, energieopwekking, energiebesparing en elektriciteitsvoorziening in de regio, heeft voor ons als inwoners nog nauwelijks te voorziene gevolgen.

Provinciaal beleid

Wie de lokale kranten heeft bijgehouden leest dat er 5 of 6 (co-)mestvergisters zijn voorzien op het grondgebied van Gilze en Rijen. Op de site van BrabantsBurgerPlatform.nl vindt u een uitgelekte kaart met de locaties. Dat wordt niet gezegd of geschreven maar dit worden de lokale vervoerbare bronnen om ons warmtesysteem mee op te tuigen. Willen we daar van afhankelijk worden? Mest- en afval-vergistende installaties. Het is in wezen een verdienmodel voor de agri- en afval-industrie. Het mestoverschot uit Oost-Brabant gaan we vervoeren en verdelen over heel Brabant.

Het mag duidelijk zijn dat dit niets te maken heeft met klimaat, landschap, natuur en milieu of uw gezondheid. Het Brabantse landschap wordt in de komende jaren grondig verpest: stankoverlast, CO2 en fijnstof worden er niet minder door. Laat staan dat er klimaatveranderingen in positieve zin behaald worden.

Groen Gilze Rijen (GGR) heeft dan ook zijn verbazing uitgesproken. Niemand van de wethouders hebben afgelopen jaren de moeite genomen om de raad te informeren over de gemeenschappelijke regelingen. Niet gek dat de inwoners ook van niets weten. Niet gek staan te kijken als er straks in uw buurt (co-)mestvergisters komen te staan. Wilt u er dan nog wat tegen doen, dan zijn de besluiten al lang genomen en bent u te laat.

Meer weten? Ga dan naar groengilzerijen.nl. Reageren kan via info@groengilzerijen.nl.