Weekblad Gilze en Rijen, woensdag 19 februari 2020

 

Gezondheid belangrijker dan woningbouw!

Het schuurt tussen gezondheid en woningbouw. De inkt van het bestemmingsplan is nog niet droog, of we worden met de neus op de feiten gedrukt. Er geldt een ophok-plicht voor alle kippenboeren in heel Nederland vanwege de vogelgriep, het zich herhalende virus dat zomaar komt aanvliegen.
Tussen de Leyen ligt straks aan een drukke weg op korte afstand van geitenhouderijen, een kippenboer die een illegale biomassacentrale runt, veehouderijen en een waterzuivering. En dat allemaal binnen de veiligheidcirkels waar die overheid zelf van zegt: "Daar moet je buiten blijven. Wees voorzichtig, want we kennen het verband tussen de ziektekiemen en longziekten nog onvoldoende." De politieke elite in onze gemeente trekt zich echter als vanouds nergens iets van aan.
Onze bestuurders draaien de titel van dit stukje om, want gezondheid wordt door deze politici ondergeschikt gemaakt aan de economie. In die zin is er niets nieuws onder de zon. Regeren is vooruitzien, zou je denken. We willen een gezonde en veilige toekomst, maar dat cliché is volstrekt achterhaald in de lokale politiek. Wie grond aankoopt voor woningbouw in een landbouwgebied weet van te voren dat je op termijn zult moeten saneren. Je moet dan ook geld reserveren om gezondheid en veiligheid te garanderen, en risico's binnen de perken te houden. Maar helaas in Gilze en Rijen vergeten we dat. We kijken de andere kant uit en denken: Na ons de zondvloed!.
We willen woningen bouwen in de vier kernen. Maar defensie ligt dwars: "Pas als De Peel (militair vliegveld) klaar is, dan kunt u aan bouwen denken, dus over tien jaar!" De overheid goochelt vaker met cijfers die onbetrouwbaar blijken te zijn. Iedereen roept nu in koor: "Bouwen, bouwen, bouwen!" En wat wordt het resultaat? Verdozing, verstening, met straks overal windmolenparken en zonnecel-weiden. Het beleid is uit balans. Fiets zelf maar naar Baarle-Nassau, of naar Drimmelen, en kijk naar waar de woningen komen.
Bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam blinkt op een muurtje een tekst van econoom Tinbergen: "Van de verdeling komt de winst". Eerlijk delen dus. Evenwichtig beleid! Was dat maar waar! Groen Gilze en Rijen wil dat de boerenbedrijven in Rijen Oost gesaneerd worden en dat 'Tussen de Leyen' evenwichtig past in een gezond plan.