De Zomerlinde en de Vijf Eikentunnel
 

In oktober 2020 schreven wij over het behoud van de Zomerlinde aan de Oosterhoutse weg. Een markant punt bij het eetcafé-restaurant de Vijf Eiken, en de plek waar een rotonde komt en de tunnel gerealiseerd wordt. In de laatste nieuwsbrief van de Provincie Noord-Brabant ‘N631 Gilze en Rijen - Oosterhout’ beschrijft de provincie welke maatregelen bij de Vijf Eijken genomen worden.

De aanpassingen zijn best ingrijpend, vooral voor de fietsers, tijdelijke omleidingen, en de aanleg van het tunneltracé, dat de onderdoorgang naar de Rijksweg (N282) gaat waarborgen. De provincie geeft in de Nieuwsbrief overzichtelijk aan welke maatregelen voorbereid worden. Groen Gilze Rijen vindt dat bomen van levensbelang zijn, zeker die monumentale Zomerlinde aan de Oosterhoutse weg. Nog steeds kappen we meer bomen dan dat we planten. Maar de provincie gaat een poging doen het bomenverhaal rondom dit project serieus te nemen. Niet weg kijken, maar rekening houden met klimaatadaptatie en CO2-reductie. Zou het dan voor het eerst geen ‘ver van mijn bed show’ worden? Wederom hebben we als Groen Gilze Rijen (GGR) de gemeentelijke overheid verzocht deugdelijke beschermingsmaatregelen te nemen voor onze Zomerlinde. We roepen dan ook alle verkeersdeelnemers op die de Oosterhoutse weg passeren een oogje in het zeil te houden. Wees alert. Alle politieke partijen hebben nu hun mond vol van ‘groen, groen, groen’, maar dat is verkiezingsretoriek voor de bühne. Het werkelijke omslagpunt voor klimaatveranderingen is nog ver weg. De economische revenuen van een ambitieus bomenplan ten oosten van Rijen, wordt met dedain ontvangen. Pleiten voor een groene buffer tussen Tilburg en Rijen, a la de parkachtige buffer in de Reeshof, lijkt een utopie. Voor Groen Gilze Rijen niet, wij geloven in de toekomstige Brabantse ‘Groene stad’. Als je dat wilt, moet er nu een blauwdruk van gemaakt worden. Dat leggen wij u in aanloop naar de verkiezingen van 16 maart 2022 voor. Voor ons geldt: geef voorrang aan natuurbehoud en kies voor verandering. Het behoud van de Zomerlinde is daarom voor ons dan ook een toetssteen, hebben we er wat voor over, durven we te kiezen voor een vernieuwde economische balans tussen natuur en milieu. Hebt u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit stuk, mail ons op Info@groengilzerijen.nl of kijk op de website: groengilzerijen.nl