ABG sloopt gemeentehuizen

De ambtelijke fusie tussen Alphen Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen, krijgt voorzienbare consequenties. De partijen die dat gesteund hebben, krijgen nu te horen dat huisvesting op een locatie leidt tot kaalslag.
De ABG, de ambtelijke organisatie, is op zoek naar een nieuw huisvestingskader. Dat betekent, alle ambtenaren op één locatie huisvesten. Hoewel er meerdere varianten zijn, is die van het college van de Gemeente Gilze en Rijen duidelijk. Gilze en Rijen wil zijn bestuurszetel verplaatsen naar Gilze. B & W wil daarvoor het gemeentehuis te Rijen verkopen en daarna slopen. Waarom? De redenering die ze aandragenheeft te maken met de efficiency-slag die men wil maken. Ze vermoeden dat door gezamenlijke huisvesting in Gilze, de gemeente Midden-Brabant zich goed voorbereid in de regio kan manifesteren.
De conclusie dat wij daarvoor een monument moeten slopen - het gemeentehuis te Rijen - is niet alleen voorbarig, maar ook genomen door bestuurders die daar niet over gaan. Een dergelijk besluit zou door de bevolking van Gilze en Rijen genomen moeten worden, want zij zijn in wezen -de eigenaren-. Een monumentale vergissing van een bestuurders die niet van Rijen houden. Verbijsterend om te zien hoe het ontbreekt aan een visie: wie gaat er nu zijn hoofdzetel verpatsen voor vestiging op een industrieterrein. Vier zaken op een rij: het is verspilling van geld, geen zorg voor erfgoed, en tenslotte, constateren we geen bestuurlijke zorgvuldigheid en waarom de kosten voor het aanpassen van het raadhuisplein nog doordrukken op het laatste moment?


Wij zien u mening graag tegemoet. Zou u deze willen geven via ons contactformulier https://groengilzerijen.nl/contact zodat wij dit voor kunnen leggen aan het bestuur van de Gemeente Gilze en Rijen