Stop de onnodige bomenkap

Stop de onnodige bomenkap

Weekblad Gilze en Rijen, 28-09-2022; Het zou nieuw beleid rondom bomen moeten zijn. Een puntensysteem dat het bestaande bomenareaal zou verrijken. Het bomenwaarderingssysteem kent als kernpunt ‘kwaliteit gaat boven kwantiteit’, en daar zit voor Groen Gilze Rijen (GGR)...
Veranderingen

Veranderingen

Weekblad Gilze en Rijen, 18 mei 2022; Veel jonge gezinnen zijn op zoek naar een gezonde invulling van hun toekomst. Toch heerst er onder die leeftijdsgroep een ongemakkelijk gevoel over wat er komen gaat. Zijn we voor onze kinderen in staat een leefbare samenleving te...
Een groene samenleving

Een groene samenleving

Weekblad Gilze en Rijen, 3 mei 2022 Vergroenen van de leefomgeving is een opgave van lange adem, terwijl de klimaatverandering steeds sneller gaat. Probeer dat verschil voor lokale omstandigheden maar eens serieus in te passen. Toch hebben we dat als drie partijen...
Bossen als inspiratiebron

Bossen als inspiratiebron

Weekblad Gilze en Rijen, 20 oktober 2021 In Gilze en Rijen wonen we dicht bij de bossen. De vraag die we nu moeten stellen – waarderen we onze bossen – heeft een andere impact, dan een decennium terug. Het klimaatrapport van IPCC en de ‘Green Deal’ van...