Je zou er maar naast wonen…

Je zou er maar naast wonen…

Weekblad Gilze en Rijen, 11 oktober 2023; Wat het effect is als een bollenteler in jouw woonomgeving grond gaat gebruiken voor zijn bollenteelt, werd duidelijk in de uitzending van Zembla van 23 september 2023. Directe gezondheidsrisico’s, slapeloze nachten en veel...
”Leefomgeving: wat doen we ermee?”

”Leefomgeving: wat doen we ermee?”

Weekblad Gilze en Rijen, 22 september 2023; We weten eigenlijk nauwelijks wat er in onze leefomgeving gebeurt. Veel zaken, zoals klimaatverandering, komen steeds meer op ons af zonder dat we beseffen wat het betekent. Dat is niet vreemd, want het gaat ons...
Welke bomen moeten we gaan planten?

Welke bomen moeten we gaan planten?

Weekblad Gilze en Rijen 10 mei 2023; De zomers worden warmer en droger, en de bossen hebben daaronder te leiden. Dat heeft consequenties voor onze natuurlijke leefomgeving, normaal gesproken kunnen bossen zich na een droge warme periode weer herstellen. Maar dat...
Onder het Maaiveld 

Onder het Maaiveld 

Weekblad Gilze en Rijen, 29 maart 2023; is een boeiende en prachtige film over het leven in de Nederlandse bodem. Welke planten en dieren zijn daar in te vinden, het filmische onderzoek laat dat op een unieke wijze zien.  Niet geheel toevallig draait het...
Water voor later!

Water voor later!

Weekblad Gilze en Rijen, 8 maart 2023; Hoewel het de afgelopen weken erg koud is geweest en niemand nog denkt aan de zomer, is dat juist nu wel belangrijk. Weet u nog, de droge zomers van de afgelopen jaren? Watertekorten, problemen voor transportboten, verdorde...
Natuur: herstellen!

Natuur: herstellen!

Weekblad Gilze en Rijen, 15 februari 2023; Het zal u vast niet ontgaan zijn. De rechtelijke uitspraken over stikstof en alles wat met natuurbehoud te maken heeft. Doordat jarenlang noodzakelijke maatregelen niet zijn genomen en de landelijke en provinciale politiek...