GGR over natuurbescherming

GGR over natuurbescherming

Weekblad Gilze en Rijen, 21 februari 2024; De afgelopen weken vroegen twee zaken aandacht: ten eerste de wereldwijde klimaatontwikkelingen rondom de oceanen. Daar krijgen wij ook plaatselijk mee te maken, al is het maar omdat wij op een hoger gedeelte wonen in Gilze...
Surea als uitnodigend wandelgebied

Surea als uitnodigend wandelgebied

Weekblad Gilze en Rijen, 14 februari 2024; Aan de westzijde van onze gemeente liggen mooie bossen. Staatsbosbeheer zorgt ondanks bezuinigingen voor het onderhoud, dat is vooral vooruitdenken. Welke maatregelen moet je nemen om de vitaliteit van de gebieden te...
BuurtvoorElkaar

BuurtvoorElkaar

Weekblad Gilze en Rijen, 7 februari 2024; Heeft u al gehoord van het nieuwe project van VIP Rijen? Het heet BuurtvoorElkaar. Afgelopen week hebben ze zich voorgesteld in deze krant. De vrijwilligers van dit initiatief gaan de wijk in en gaan in gesprek met bewoners,...
Duurzaam Gilze en Rijen

Duurzaam Gilze en Rijen

Weekblad Gilze en Rijen, 31 januari 2024; De komende jaren is duurzaamheid een van de speerpunten voor het lokale beleid. Het gaat erom dat lokale beleid zo concreet mogelijk te maken. En dat zoveel mogelijk inwoners hun ideeën kenbaar kunnen maken, want gedeelde...
Oversteken bij De Brakken wordt veiliger!

Oversteken bij De Brakken wordt veiliger!

Weekblad Gilze en Rijen, 17 januari 2024; Bij de herinrichting van Rijen Noord-Oost is ook het kruispunt Mosselaar – Pius X bij De Brakken in juni aangepast.  Helaas was de situatie niet veiliger geworden: mindervaliden konden niet meer van de drempel en de...
Lokaal besturen en klimaatveranderingen

Lokaal besturen en klimaatveranderingen

Weekblad Gilze en Rijen, 10 januari 2024; Een gemeente heeft een gemeenschappelijk doel: er zijn voor haar inwoners. Dat betekent dat het lokale beleid afgestemd wordt op de gemeenschap. Dat de ambtelijke organisatie kennis heeft van de omgevingsfactoren die er toe...
Volgende stap naar nieuwe stationsomgeving

Volgende stap naar nieuwe stationsomgeving

Weekblad Gilze en Rijen, 20 december 2024; Bij de laatste raadsvergadering van dit jaar, stemt de raad over de kwaliteitseisen (KES) van het spoor. Ze zijn onderdeel van de bestuursovereenkomst met het Rijk en de Provincie Noord Brabant. Deze overeenkomst wordt door...
Deze zaterdag in de Laverije

Deze zaterdag in de Laverije

Weekblad Gilze en Rijen, 13 december 2023; Aanstaande zaterdag staan we van 10.00 tot 14.00 uur in de Laverije met een kleine attentie. Zijn er (politieke) onderwerpen waarover u met ons wilt komen praten of gewoon even een praatje maken? Kom dan gezellig langs en...
Wat gaan we in 2024 uitvoeren

Wat gaan we in 2024 uitvoeren

Weekblad Gilze en Rijen, 29 november 2023; Maandag 13 november is de begroting 2024 in de gemeenteraad behandeld en aangenomen. Niet alle fracties hebben dit gesteund. Tevens hebben we ook de tweede tussenrapportage van 2023 goedgekeurd als raad. Een fractie had zijn...
Achter de Tuintjes schijnt de zon

Achter de Tuintjes schijnt de zon

Weekblad Gilze en Rijen, 15 november 2023; Zou zo maar een titel van een boek kunnen zijn. Maar dit gaat toch echt over een nieuwe sporthal in Gilze. In 2017 kwam vanuit het College van BenW het idee om deze sporthal te renoveren. Alle gebruikers en omwonenden werden...
”Onze jeugd bouwt aan de toekomst”

”Onze jeugd bouwt aan de toekomst”

Weekblad Gilze en Rijen, 8 november 2023; GGR-fractievoorzitter Peter van Seters ondersteunde de leerlingen met het raadsspel Afgelopen week was het een komen en gaan in het gemeentehuis van de jongeren uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit Gilze en Rijen. Zij...
Groen Gilze en Rijen over ’De Carrousel’

Groen Gilze en Rijen over ’De Carrousel’

Weekblad Gilze en Rijen, 1 november 2023; Vorige week donderdagavond konden de politieke partijen in Gilze en Rijen met de ambtelijke staf van gedachten wisselen. Uitgangspunt was de financiële positie van de gemeente. Wij hadden een aparte voorbereidingsbijeenkomst...
“Jaarmarkt blijft een fenomeen”

“Jaarmarkt blijft een fenomeen”

In de rij voor popcorn bij Groen Gilze en Rijen; Weekblad Gilze en Rijen 25 oktober 2023; Groen Gilze en Rijen was aanwezig op de jaarmarkt te Rijen: onze kraam stond in de Pastoor Oomenstraat. We stonden voor het vierde jaar op dezelfde plaats. We hebben weer heel...
Je zou er maar naast wonen…

Je zou er maar naast wonen…

Weekblad Gilze en Rijen, 11 oktober 2023; Wat het effect is als een bollenteler in jouw woonomgeving grond gaat gebruiken voor zijn bollenteelt, werd duidelijk in de uitzending van Zembla van 23 september 2023. Directe gezondheidsrisico’s, slapeloze nachten en veel...
Een troosteloze Rijksweg

Een troosteloze Rijksweg

KAALSLAG LANGS DE RIJKSWEG N282, Weekblad Gilze en Rijen 4 oktober 223; Al verschillende keren zijn we naar de Rijksweg gefietst. Gewoon de kaalslag opnemen. De Provincie Noord-Brabant moet zo nodig een doorsteek maken van de A27 naar de A58. Eerder een sluiproute....
”Cultureel Centrum de Schakel te koop”

”Cultureel Centrum de Schakel te koop”

Weekblad Gilze en Rijen, 29 september 2023; Dat is schrikken! Lees je in de krant dat het culturele hart van Gilze de Schakel te koop staat, samen met vier basisscholen uit Hilvarenbeek en Goirle. Vooral de inwoners uit Gilze worden hier heel onrustig van, want de...
”Leefomgeving: wat doen we ermee?”

”Leefomgeving: wat doen we ermee?”

Weekblad Gilze en Rijen, 22 september 2023; We weten eigenlijk nauwelijks wat er in onze leefomgeving gebeurt. Veel zaken, zoals klimaatverandering, komen steeds meer op ons af zonder dat we beseffen wat het betekent. Dat is niet vreemd, want het gaat ons...
Spoorzone: de volgende stap

Spoorzone: de volgende stap

Weekblad Gilze en Rijen, 13 september 2023; Bij de komende raadsvergadering van 2 oktober staan er weer verschillende voorstellen op de agenda. Vanuit de vele informatieavonden met de inwoners, inbreng van alle politieke fracties, maar ook vanuit de partners die...
”We gaan weer aan de slag”

”We gaan weer aan de slag”

Weekblad Gilze en Rijen, 6 september 2023; De lokale politiek gaat weer beginnen. Waarmee zullen veel van onze inwoners zich terecht afvragen? Als we door onze gemeente wandelen en naar het onderhoud van het groen kijken, of met de fiets over hobbelige fietspaden en...
Het perspectief van …

Het perspectief van …

Weekblad Gilze en Rijen, 19 juli 2023; Op weg naar een duurzame samenleving, dat is het ijkpunt voor Groen Gilze Rijen. Dat gaat over de middellange termijn. In de politiek is het meestal een korte termijn waarop men de focus legt. En zelfs dat kan zich in een week...