Weekblad Gilze en Rijen, 19 juni 2024;

Het financiële perspectief van de gemeente Gilze en Rijen wordt in juli 2024 behandeld. Vooruitkijken is dan het sleutelwoord. Na een relatieve rust van de afgelopen twee jaar, waar wij als Groen Gilze Rijen bewust voor gekozen hebben – eerst de uitstaande projecten afwerken – gaan wij nu vaart zetten om onze doelstellingen voor een verantwoorde klimaattransitie te verankeren in nieuw beleid. Leefbaarheid, gezondheid en economische plannen zullen meer op elkaar afgestemd moeten worden. Hoe doen we dat op lokaal niveau?

Groen Gilze Rijen is geen voorstander van een kaasschaafmethode. Dat betekent meestal uitstel van executie, dus zullen we reële keuzes dienen voor te bereiden die helder zijn voor de burgers. Maar ook zal dat beleid over een langere periode gespreid moeten worden, want bouwen aan een verantwoorde toekomst kan niet een,twee,drie gerealiseerd worden. Wachten is ook niet het goede antwoord.

Soms kunnen kleine individuele stapjes al resultaat opleveren voor onze leefomgeving. En in dit geval ook voor je portemonnee. Wij vinden ze sympathiek. Iedereen kent ze wel, en wie door het dorp loopt, ziet het direct. Er branden s‘avonds en s’nachts onnodig veel lampen. Je hoeft niet de gehele nacht de lamp bij de voordeur te laten branden, dat is gewoon verspilde energie. Dat geldt ook voor de tuinverlichting. Daarnaast behoeven veel zaken niet direct vervangen te worden, hier geldt dat repareren de moeite loont. Het ‘repair café’ verricht prachtig werk!

Duurzaamheid

In de komende tijd ligt de gemeentelijke nadruk op het realiseren van duurzaamheidsideeën. We hebben het dan over een ontwikkelingsproces, waar meerdere perspectieven en belangen en rol spelen. Het gaat speciaal om aandacht voor natuur, welzijn van burgers en een gezonde economische ontwikkeling. En juist die drieledige verwevenheid vraagt om zorgvuldig plannen en het realiseren van een concrete aanpak. Groen Gilze Rijen is voorstander voor een integrale aanpak Samenhang realiseren is het uitgangspunt. Wie wil meedenken, is welkom!

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 259