Weekblad Gilze en Rijen, 5 juni 2024;

Als lokale politieke partij kijken ook wij met belangstelling uit naar de Europese verkiezingen. Steeds meer wordt duidelijk dat wij gezamenlijk bescherming moeten bieden aan natuur, milieu, leefbaarheid, gezondheid en economie.

Aan al die thema’s liggen politieke keuzes ten grondslag. Groen Gilze Rijen kiest vooral voor de verbindingslijnen die tussen de onderwerpen van belang zijn. Het is ook niet zo vreemd dat onderwerpen als klimaatverandering, vergroenen en duurzaamheid hoog op onze agenda staan, weliswaar met een lokale blik, maar wel met een internationale uitstraling.

West-Europa heeft na de Tweede Wereldoorlog een gemeenschappelijke markt ontworpen om te voorkomen dat we voor de vierde keer met elkaar op het slagveld zouden komen te staan.

Gemeenschappelijke markt

De regio de Baronie kent een groeiend aantal ondernemers die economische banden heeft met andere Europese ‘agrarische’ organisaties en ondernemers. Een voorbeeld dat in de regio tot de verbeelding spreekt, is de bijdrage aan de innovatie van de zachtfruitsector. De gemeenschappelijke markt is de uitdaging geworden om het uitgangspunt van de EU, – een markt waarin het vrije verkeer van goederen en personen – te verwezenlijken. Dat heeft ook onze regio behoorlijke economische voordelen gebracht. Concreet betekent dat sinds het Verdrag van Maastricht (1992) goederen bij het overschrijden van de binnengrenzen van de EU niet meer aan controles onderworpen worden en de EU één enkel grondgebied vormt. De afschaffing van douanerechten binnen de EU is natuurlijk gunstig voor het onderlinge handelsverkeer van de betrokken landen.?

Op dit moment is de kritiek op de EU een onderdeel van een politiek verdeelde samenleving. Veel burgers vergeten dat juist die samenwerking de economische welvaart heeft gestimuleerd. Groen Gilze Rijen waardeert die samenwerking in de gemeenschappelijke markt, en ziet steeds meer initiatieven die de vergroening en duurzaamheid dichterbij brengen. Ook lokaal is die Europese samenwerking te merken in de aanwezige werkgelegenheid voor zowel vaste medewerkers als flexwerkers. Stemmen is dan niet zo moeilijk!

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 105