Weekblad Gilze en Rijen, 29 mei 2024;

De groene plannen krijgen langzamerhand vorm. Als het doorgaat krijgt Gilze 5 hectare natuur erbij en houden aanwonenden droge voeten. Dat is heugelijk nieuws. Wij hopen dat ook Rijen een boost krijgt in het natuurherstel. De 11.000 bomen zijn nog niet gerealiseerd. Groen Gilze Rijen heeft daar de vorige verkiezing op ingezet. Natuurherstel kan op velerlei manieren, en de ambitie is er wel, maar de marges zijn smal. Onderhoud, nieuwe aanplant dienen hoger op het lijstje te komen. Dat is wel het minste dat we kunnen vragen.

Voor de komende twee jaar de aandacht opnieuw verhogen: het motto zou moeten zijn ‘geef voorrang aan projecten die een tegenwicht bieden aan de klimaatverandering’, want de tijd vraagt nadrukkelijk om meer veranderingen van ons gedrag.

Wie de vier kernen onder de loep neemt, ziet dat er meerdere trends samenvallen, rust om een aantal oude projecten in goede banen te leiden, ondertussen voortgang te boeken op grotere infrastructurele veranderingen, en de afstemming op beleidsniveau beter te plannen.

Duurzaamheid en vergroening

Wie een groenere gemeente wil, houdt rekening met initiatieven die van de inwoners zelf komen, dat vergt aanpassing van de ideeënvorming. Flexibiliteit als leidraad gebruiken kan dan geen kwaad. Een voorbeeld is de noodzakelijke verbinding tussen duurzaamheid en vergroening zoeken, dat betekent eerst verkenningen doen naar de mogelijkheden. Welke richting ga je als gemeente vastleggen in een visie. Meestal zoekt men dan naar beelden, welke verwachtingen heb je van de (nabije) toekomst. Per definitie is dat contouren schetsen, inzicht verwerven in wat wel en niet te bereiken is. Het concrete handen en voeten geven, is onderdeel van de volgende fase.

De gemeente staat nu voor de opgave de visie om te zetten in concrete stappen. Welke doelen passen bij de visie die we verkend hebben. Groen Gilze Rijen is zeer benieuwd naar de creativiteit van het bestuur. Welke dynamiek weten ze nu in te zetten om klimaat, leefbaarheid en milieu te combineren. Een dynamische gemeente in het groen is voor Gilze Rijen een oude slogan. Wij denken: maak het de komende twee jaar maar waar!

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 151