Weekblad Gilze en Rijen, 22 mei 2024;

Het komt nog niet zo veel voor dat de raad het volledig eens is met elkaar. Maar vorige week maandag bij raadsvergadering was er een raadsvoorstel waarin de vraag was om ‘geen bedenkingen’ te hebben.

Het ging over een uitbreiding bij het gronddepot Klein Zwitserland. De vraag was of er een installatie mocht komen die hoger was dan de afspraken die daarover gemaakt waren. Men wilde op een open terrein een grote overkapping realiseren waaronder ’infill-materiaal’ (rubber stukjes) verwerkt zou worden.

Wij van GGR vonden dat deze bouwwerken erg kort in de buurt van het Speelbos en de scouting kwamen te liggen. De uitbreiding van de werkzaamheden die door deze verandering mogelijk zouden worden, is door GGR niet gewenst. Volgens de ambtenaren die het voorstel voor deze verandering geschreven hadden, mochten wij als raad alleen maar iets over de hoogte en de overkapping vinden. Daar waren wij het niet mee eens.

Een erkend juridisch bureau heeft het raadsvoorstel beoordeeld. De conclusie was voor de raadsleden zeer leerzaam. Want de raad mocht als hoogste orgaan in de gemeente eigenlijk heel veel vinden, dus ook over dit voorstel, waarin milieu, de natuur, de gezondheid en de leefbaarheid een belangrijke rol spelen. Klein Zwitserland ligt naast dat Speelbos, scouting en natuur.

Meer onderzoek

De volledige raad heeft nu aan het college van B en W de opdracht gegeven voor dit raadsvoorstel veel meer onderzoek te doen en de RAF precieze informatie te geven. Zodat gezondheid, natuur en eventuele milieu-effecten ook door de raad beoordeeld kunnen worden. Dat we dit met heel de raad belangrijk vinden, is winst voor de inwoners. Soms moet politiek een bijzaak zijn en dat is een fijne constatering.

Als u met ons mee wilt denken ga dan naar info.groengilzerijen.nl.

Hits: 226