Weekblad Gilze en Rijen, 1 mei 2024;

De vergadering van de commissie Ruimte was het toneel van twee botsende visie’s op de uitbreiding van het grondopslagbedrijf dat gevestigd is op ‘Klein Zwitserland’ te Gilze. Dat bedrijf wil ‘infill’ (een mengsel van rubber en zand afkomstig uit kunstgrasmatten) gaan recyclen met een natzeefinstallatie maar daarvoor heeft het geen vergunning.

Dat materiaal is afkomstig uit de gemeente Dongen. De provincie Noord-Brabant zat er een paar jaar geleden mee in haar maag, want industrieterrein Tichelrijt was niet de goede locatie om kunststofgrasvelden en -matten te reinigen. Hoe het bij ‘Klein Zwitserland’ terecht is komen, blijft een vaag verhaal. Kennelijk met medewerking van provincie en gemeente was men even vergeten dat voor het verplaatsen van de TUF recycling-afval (kunstgrasverwerker) en de verwerking daarvan een zware milieuvergunning nodig is. De verwerking van dergelijke afvalstromen vereist dat zoiets op een bedrijventerrein plaatsvindt, dat daarvoor professioneel geoutilleerd is. De locatie ‘Klein Zwitserland’ ligt naast het Speelbos en het onderkomen van de scouting Gilze. Daar spelen regelmatig (kleine) kinderen en jongeren op een hele kleine steenworp afstand van de industriële activiteiten die thuishoren op, juist ja, een bedrijventerrein. Voor de verwerking van ‘natzeefinfill’ is een gesloten hal nodig om de schadelijke gevolgen binnen de perken te houden. De opgeslagen materialen lekken al jaren rubberen korrels, die niet milieu-vriendelijk zijn, en giftige residuen kunnen bevatten.

De gemeenteraad diende op verzoek van de provincie een ‘verklaring van geen bezwaar’ af te geven, en moet dat voorleggen aan de gemeenteraad. Het college kiest ervoor om enkel te kijken naar ruimtelijke ordening aspecten, zoals de hoogte van de ‘natzeefinfill’-installatie, en hallen met zonnepanelen op het dak. De gemeente laat die nadere afweging over aan het Waterschap en de OMWB (aangestuurd door de gemeente), te weten de Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant.

Te kort door de bocht

Maar dat vinden wij van GGR te kort door de bocht omdat natuur, leefbaarheid en volksgezondheid ook tot de afweging moet behoren. De Omgevingswet vraagt sinds 1 januari 2024 om een beargumenteerde beslissing voor wat betreft natuur en gezondheid.

Een activiteit waarin giftige rubber stukjes wordt verwerkt past in onze ogen niet naast een bosgebied waar kinderen en jongeren spelen. Dat is de reden dat wij de ‘verklaring van geen bezwaar’ niet steunen.

info@groengilzerijen.nl

Hits: 163