Weekblad Gilze en Rijen, 24 april 2024;

Dan worden we wakker. Te veel chemicaliën in het water, dus de algemene conclusie is dat het oppervlaktewater in Nederland danig vervuild is. Door schade en schande zullen we opnieuw het wiel moeten uitvinden.

Van pannen tot jassen overal zit chemie achter. Pas nu krijgen we in de gaten dat aan al die ‘uitvindingen’ ook nadelen kleven. Het is niet de eerste keer dat we vervuilde rivieren in ons land aantreffen. In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw heeft het waterleidingbedrijf die de spaarbekkens zou gaan beheren in de Biesbosch de zoetwaterresevoirs aangelegd. Wie zeilt in dat prachtige natuurlandschapspark van de Biesbosch komt op verschillende plekken die grote spaarbekkens tegen. De Gijster, Honderd en Dertig en de Petrusplaat voorzien Rotterdam en omstreken van gezuiverd oppervlaktewater.

De Biesbosch is een unieke rivierdelta met getij gebleven. Anno 2024 omschreven als land van wetlands, wilgenbossen, eilanden en kreken. Geliefd bij veel waterliefhebbers.

Vooruitzien

De stad Breda was al in 1884 begonnen met het plannen maken voor het filteren van heidewater dat uit Dorst moest komen, want het drinkwater in Breda was van zeer slechte kwaliteit, dus de Bredase gemeenteraad zon op een oplossing: aankoop van de Dorstse gronden.

Maar dat viel niet in goede aarde. De landbouwers, de militairen en omwonenden wilden de vooruitgang tegenhouden, zelfs een petitie naar de Haagse politici drong aan op een verbod van de voorgenomen erfpachtaankoop van de gemeente Breda op de grond van Oosterhout (gehucht Dorst heette het toen).

Het duurde tot 1893 voordat alle juridische obstakels waren opgeruimd. Daarna begon het waterleidingbedrijf uit Breda met de aanleg van de waterputten en het complex aan de Wethouder van Dijklaan.

Wie bij Beum koffie gaat drinken wandelt of fietst door een prachtig natuurgebied dat onze leefbaarheid en gezondheid nog steeds ten dienste staat. Daar moeten we heel zuinig op zijn. De bossen van Dorst staan nu nog garant voor het water dat uit de gronden van de Seterse Hoogten wordt gewonnen.

Het water dat wij in Gilze en Rijen gebruiken is eveneens afkomstig van grondwater, water dat door een groot filterpakket van klei en zand is gegaan. Brabant Water zorgt voor de kwaliteit.

Maar wat nu als er in de toekomst zwart water uit de kraan komt? Zijn we dan bereid ingrijpende maatregelen te treffen? Zijn we daar op voorbereid? Het zijn geen bangmakerij-vragen maar reële vragen over de nabije toekomst, want over een jaar of vijf moet ons gemeentelijk beleid daarop ingericht zijn. De klimaatveranderingen vereisen dat we goed gaan nadenken hoe we met onze natuur omgaan. Op welke manier we dat gaan beschermen? Ook lokaal is er werk aan de winkel. De GGR-vraag is daarom: wie denkt mee?

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 148