Weekblad Gilze en Rijen, 20 maart 2024;

We waren altijd een nijver volkje. Maar de Bitcoins maken van ons nog meer een individualist, dan we al waren, althans dat zeggen de media. Toch valt daar wel een kanttekening bij te maken, want in Gilze en Rijen zijn meer dan 5000 inwoners actief in het vrijwilligerswerk. In goed georganiseerde verenigingen of stichtingen helpen de vrijwilligers de samenleving draaiende te houden. Dat geldt voor de bridgeclub tot de zwembrigade of de voetbalclub, tot aan kerkelijke instellingen.

Ook als lokale politieke partij komen we op verschillende manieren in aanraking met vrijwilligers, de een is lid van een carnavalsvereniging en de ander van een buurtvereniging, om maar twee voorbeelden te noemen. Zij vertegenwoordigen diverse invalshoeken die de samenleving tot samenleving maken.

Nederland heeft 342 gemeenten en daarin zijn 8462 raadsleden actief als volksvertegenwoordiger. Hoewel het geen fulltime vrijwilligers zijn, doen ze wel veel vrijwilligerswerk. Politieke vertegenwoordiging gaat uit van een partijprogramma, dat aangeeft welke ideeën wij bijvoorbeeld als GGR belangrijk vinden. In een democratie moet je een meerderheid zien te vinden voor jouw overtuigingen, en tegelijkertijd moet je rekening houden met de minderheid, want dat is de kern van het democratische gedachtengoed, dus de argumenten die gebruikt worden, zijn belangrijk. Vaak is het balanceren doordat aan elk onderwerp meerdere facetten zitten waar wat voor te zeggen valt.

Vrijwel elke week schrijven wij over diverse onderwerpen. De terugkoppeling zit hem in de rode lijn die voortkomt uit ons partijprogramma. Als coalitiepartijen hebben we coalitieafspraken gemaakt. Het zijn de wethouders, samen met de ambtenaren die dat programma in vier jaar tijd vorm proberen te geven. Dat is vooral het uitvoerende deel van het coalitieakkoord. Tussen partij-en coalitieprogramma zit af en toe licht, want het blijft mensenwerk. Maar grosso modo dient het wel overeen te komen. Ook voor wethouders en ambtelijke staf is het handen uit de mouwen. GGR is wel voorstander van langere termijn ideeën verwezenlijken. Het groene onderhoud is niet a la minuut op orde gebracht, dat kost tijd. Kijk de komende weken eens naar het Wolfsweidepark, heel langzaam wordt het daar beter, terwijl het plan van verbetering nog gerealiseerd moet worden. Dus dat vergt ook van ons geduld, maar er zijn grenzen. De komende twee jaar willen we vaart zien: nogmaals handen uit de mouwen.

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 519