Weekblad Gilze Rijen, 13 maart 2024;

GGR kijkt voortdurend vooruit: nieuwe tunnels in Rijen, herinrichtingen zoals het Wilhelminaplein, de omgeving van de oude Margriethal, vernieuwen sporthal Achter de Tuintjes, het herstel van de rioolproblemen in Ridderstraat en de Pastoor van de Boschstraat en een invulling van het ABG-kantoor.

Dat zijn tastbare, zichtbare en overzienbare zaken. Er zijn ook onderwerpen die niet zichtbaar zijn. Die we zo vanzelfsprekend vinden dat we er nauwelijks over nadenken. Maar, als er wat mis gaat, wel grote consequenties hebben. Vorige week hadden een paar landelijke nieuwsmedia aandacht voor het uitvallen van de elektriciteit. Tot nu toe is het hooguit bij een uurtje gebleven, op locaties die niet in Midden-Brabant liggen. Maar met het ’overspannen’ netwerk wordt de kans op stroomuitval steeds groter. Wat als dat in Gilze en Rijen gebeurt? Het is geen fijne gedachte, maar experts zeggen dat het punt van een langdurige elektriciteitsuitval steeds dichterbij komt. Wat kunnen we dan doen?

Afhankelijk

Als gemeente zijn we vooral afhankelijk van Enexis, de beheerder van het elektriciteitsnet. Wel kunnen we lokale netwerken stimuleren om uitval op te vangen. En de kans op uitval van het elektriciteitsnet wordt kleiner, als we vraag en aanbod van de elektriciteit beter op elkaar afstemmen. Ook dat zou heel goed lokaal kunnen: de productie van energie en het verbruik ervan door bedrijven op alle momenten in evenwicht houden.

Als inwoner zelf kun je niet zo veel. Het Rode Kruis adviseert om een opgeladen powerbank in huis te hebben om je mobiele telefoon op te kunnen laden en drie liter water per persoon voor drie dagen. Die voorraad water is een goed idee, maar als op grotere schaal de elektriciteit uitvalt, zullen telefooncentrales en zendmasten niet meer functioneren. Je bent dan vooral op jezelf aangewezen. Juist dan is het fijn als je kunt rekenen op buren, of dat je zelf hulp aanbiedt aan buren die dat bij stroomuitval nodig hebben.

GGR zoekt de verbinding tussen onze bewoners en wil daarvoor een politiek platform zijn. Kijk op onze website.

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 335