Weekblad Gilze en Rijen, 28 februari 2024;

Op maandag 19 februari hadden wij de eerste gemeenteraadsvergadering van 2024. Een belangrijk raadsvoorstel op de agenda was de huisvesting van alle ambtenaren werkzaam bij de ABG. Dit is een samenwerkingsverband met de gemeentes Baarle-Nassau, Alphen-Chaam en Gilze en Rijen.

Oorspronkelijk waren de ambtenaren verdeeld over de drie gemeenten. Drie jaar geleden hebben de partijen die toen verantwoordelijk waren Gemeentebelang, Kern75, CDA en de VVD, het besluit genomen om alle ambtenaren vanuit één kantoor te laten werken. Zij hadden daarvoor het AUDAX-gebouw in Gilze willen huren en verbouwen. Ons gemeentehuis kon dan in de verkoop. De gemeenteraad van Baarle-Nassau is hier met een vetorecht voor gaan liggen.

Nu drie jaar later kwam er een unieke kans voorbij om bij het station Gilze Rijen een compleet kantoorpand te kopen. Want de afspraak die destijds gemaakt is om de ambtenaren vanuit één kantoor te laten werken ligt nog steeds contractueel vast. De voordelen van de ligging bij het station en de snelfietsroute was voor de ABG-directie doorslaggevend.

Keuze

Wij vinden het idee dat er binnen de gemeente een werkgever is, die meer dan 400 arbeidsplaatsen aan werkgelegenheid biedt, een aantrekkelijk uitgangspunt. De ABG krijgt daarmee tal van mogelijkheden om zich verder te ontwikkelen. Ook is de locatie voor onze inwoners en jeugd (stageplaatsen) voordelig.

Er was afgelopen maandag veel discussie over de aankoopprijs van dit kantoor. Als raadslid heb je dan de afweging om voor of tegen de aankoop van dit kantoorpand te zijn. Wij van Groen Gilze Rijen (GGR) hebben gekozen om de nieuwe ABG-locatie – het Fourstar-gebouw aan het Anne Frankplein – binnen onze gemeente te herstructureren tot een gezamenlijke ambtelijke ABG-uitvalsbasis. De tijd zal uitwijzen of dit de beste keuze was. Andere fracties die drie jaar geleden zich contractueel vast hadden gelegd om de ambtenaren vanuit een kantoor te laten werken, gaven de voorkeur aan langer wachten en de keuze uit te stellen. Wij vinden nog steeds dat ze daar drie jaar geleden beter over na hadden moeten denken. Wilt u graag met ons meedenken of meedoen. Ga naar onze info en u wordt van harte uitgenodigd.

info@groengilzerijen.nl

Hits: 636