Weekblad Gilze en Rijen, 14 februari 2024;

Aan de westzijde van onze gemeente liggen mooie bossen. Staatsbosbeheer zorgt ondanks bezuinigingen voor het onderhoud, dat is vooral vooruitdenken. Welke maatregelen moet je nemen om de vitaliteit van de gebieden te waarborgen?

Op weg naar Beum te Dorst kom je vanuit Rijen Surea tegen. Vroeger heette het Natuurbad Surea waar vele jongeren hebben leren zwemmen. Nu is het een stilteplek geworden, waar soms grote grazers (galloways-koeien) te zien zijn, maar het is vooral een paradijs voor vogels. Surea ligt op het grondgebied van Oosterhout, maar voor Rijenaren is het een naast de deur gelegen wandelgebied. Echt boffen.

Wandelen in de natuur wordt steeds meer aangeraden, beter dan pillen. Natuur zou met haar rustgevende kwaliteit de gezondheid helpen. Eigenlijk weten we dat ook wel, maar doen is nog iets anders. We zijn ons soms onvoldoende bewust van wat het betekent dat onze gezondheid de meest belangrijke factor in ons leven is. Natuur, bossen, landschap hebben invloed op onze gezondheid en levensstijl, daar moeten we zuinig op zijn.

Vergrassing

Halverwege de vernieuwde Vijfeikenweg kun je een oversteek maken richting de Leemputten of Surea. Wie het gebied goed kent, ziet verschillende stadia van klimaatverandering. In de Leemkuil heeft er vergrassing plaatsgevonden. De vroegere vlakte is droog geworden, geen water meer te bekennen. De afwisseling, richting het pompstation van de waterleiding Brabant Water, biedt een begin van natuurlijke diversiteit. De grote waterplassen en de glooiende oevers trekken vogels aan. Richting Beum zijn er nog prachtige lanen te ontdekken: voor wandelaars goed toeven. Wie de andere richting uitloopt, komt bij de Leemputten uit. Ook dat gebiedje met de oude visvijvers, is in de loop van de tijd veranderd.

Als actieve lokale partij weten we dat ‘de Leemput’, veel mogelijkheden tot recreatie biedt, en veel vrijetijdsactiviteiten ondersteunt. Een voorbeeld van vindingrijke burgerinspiratie, want ‘de Leemput’ wordt voornamelijk door vrijwilligers van Senioren Vereniging Rijen gedragen en beheerd.

Dat de natuur een belangrijke kwaliteitsimpuls voor onze gezondheid te weeg kan brengen, zou meer in het gemeentelijk beleid verankerd moeten worden. De tijd dringt, vinden wij van Groen Gilze Rijen.

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 578