Weekblad Gilze en Rijen, 31 januari 2024;

De komende jaren is duurzaamheid een van de speerpunten voor het lokale beleid. Het gaat erom dat lokale beleid zo concreet mogelijk te maken. En dat zoveel mogelijk inwoners hun ideeën kenbaar kunnen maken, want gedeelde kennis is veel waard. Niet elk idee is uitvoerbaar, maar het gezamenlijk nadenken over de aanpak van duurzaamheid in onze vier dorpen is wel belangrijk.

Als GGR nemen we een praktisch voorbeeld: hoe gaan we om met planten, struiken en bossen? Zijn we ons bewust van de plek waar ze staan, hoe ze bijvoorbeeld hittestress tegengaan? Kiezen we de juiste soorten?

In de bossen van Dorst waren vroeger veel bomen geplant die bedoeld waren voor de houtproductie. Dat was dus niet zo duurzaam, weten we nu. We zijn meer gaan letten op gevarieerde aanplant. Bosonderhoud is belangrijk: uitdunnen om meer bomen licht en lucht te geven hoort erbij. De zaden dienen kans te krijgen om te ontkiemen, zodat de natuurlijke verjonging bijna vanzelf gaat. Een gevarieerd bos qua leeftijd, soorten en structuur zorgt voor variatie die voor mens, dier en plant aantrekkelijk is, met andere woorden we zijn op zoek naar veerkrachtige bossen in onze woonomgeving. Dat is natuurlijk maar een aspect van duurzaamheid.

Wij willen de negatieve effecten van ons handelen – onze manier van leven – terugdringen, zodat de natuur, die afhankelijk van ons is, daar baat bij heeft. De vraag is: hoe kunnen we in harmonie met onze natuurlijke omgeving leven?

Als plaatselijke politici proberen we te letten op deze ‘duurzaamheidsaspecten’ , dat kost tijd en vraagt geduld.

Gilze en Rijen kent prachtige plekken in haar omgeving, wij hopen dat onze inwoners zoveel mogelijk bescherming bieden aan de natuur. En initiatieven ontplooien om die Brabantse parel te stimuleren in haar ontwikkeling.

Hits: 582