Weekblad Gilze en Rijen, 17 januari 2024;

Bij de herinrichting van Rijen Noord-Oost is ook het kruispunt Mosselaar – Pius X bij De Brakken in juni aangepast.  Helaas was de situatie niet veiliger geworden: mindervaliden konden niet meer van de drempel en de voorrangssituatie voor voetgangers was verdwenen. 

De buurtvereniging en de directie van De Brakken hebben bezwaren uitgesproken en ook wij hebben vragen gesteld aan de wethouder. Het resultaat: gesprekken tussen gemeente, buurtvereniging en directie van De Brakken waarbij kritisch naar de veiligheid voor voetgangers en leerlingen is gekeken en een aanpassing van het kruispunt en de oversteekplek van de Mosselaar naar het schoolplein. Daar komt een zebrapad, er komt een plaatsenverkeersbord, er komt een groenstrook waar auto’s momenteel verkeerd parkeren en voetgangers krijgen bij het oversteken van de Pius X-straat voorrang. Dat is niet alleen veiliger voor leerlingen van De Brakken, maar ook voor de vele leerlingen die van hieruit naar BS Sint Jozef gaan. 

Wij zijn heel erg blij er goed is geluisterd en de veiligheid van onze jeugd voorop staat. We kijken uit naar de resultaten!

Hits: 607