Weekblad Gilze en Rijen, 20 december 2024;

Bij de laatste raadsvergadering van dit jaar, stemt de raad over de kwaliteitseisen (KES) van het spoor. Ze zijn onderdeel van de bestuursovereenkomst met het Rijk en de Provincie Noord Brabant.

Deze overeenkomst wordt door wethouder Scheifes opnieuw uitonderhandeld omdat de gemeenteraad hier opdracht voor heeft gegeven. De huidige overeenkomst is financieel niet in evenwicht. De eventuele risico’s kwamen geheel voor rekening van onze gemeente. Neem daarbij ook nog de afspraken die gemaakt zijn na de verkiezingen om te kiezen voor een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers. Allemaal belangrijke aanpassingen voor een goede overeenkomst.

De KES-overeenkomst waarborgt dat alles wat met de nieuwe stationsomgeving te maken heeft van een hoge kwaliteit dient te zijn. Gezien het feit dat de nieuwe omgeving een lange levensduur heeft, is dit een belangrijk onderwerp binnen de nieuwe afspraak. Er is de afgelopen periode veel overleg gepleegd met de omwonenden van de stationsomgeving. De laatste bijeenkomsten op het gemeentehuis gingen over de geluidsschermen die niet alleen het lawaai moeten wegnemen, maar ook beeldbepalend worden voor onze inwoners aan het spoor.

Positiever

De presentatie van deze geluidsschermen werd gedaan door specialisten van NS en van onze eigen gemeente. Er zijn op twee avonden in vier sessies veel inwoners poolshoogte komen nemen. Waar er in het verleden veel tegenstand was tegen deze schermen, is het nu positiever. Dat heeft zeker te maken met het beeld dat gepresenteerd werd. In plaats van kil beton of transparant materiaal, biedt een natuurlijke groene afzetting een andere kijk op deze schermen. Neem daarbij, dat het wegnemen van geluidsoverlast impact heeft op de totale omgeving.

Tevreden

Groen Gilze Rijen is tevreden over het tempo van de besluitvorming voor de nieuwe inrichting van de stationsomgeving. Het was een van onze verkiezingsbeloften waarin we door de inwoners gesteund werden. Om onze dankbaarheid voor die steun te onderstrepen waren wij de afgelopen week aanwezig in het winkelcentrum De Laverije

Reacties: info@groengilzerijen.nl

Hits: 761