Weekblad Gilze en Rijen, 15 november 2023;

Zou zo maar een titel van een boek kunnen zijn. Maar dit gaat toch echt over een nieuwe sporthal in Gilze. In 2017 kwam vanuit het College van BenW het idee om deze sporthal te renoveren. Alle gebruikers en omwonenden werden geraadpleegd. De wensen en ideeën werden besproken.

Uit die afspraken kwam naar voren, dat de locatie hetzelfde zou blijven. Daar ontstond het idee om de sporthal te renoveren in fases. De gemeente ging aan het tekenen en rekenen. In 2019 werd er een voorstel gepresenteerd aan de gemeenteraad. Zij hadden de keuze tussen renovatie of nieuwbouw. Voor een nieuwbouw grote hal werd toentertijd 5,8 miljoen euro gecalculeerd. De toenmalige coalitie koos destijds voor renoveren voor de prijs van 2,3 miljoen euro. Dat college ging aan de slag. Maar ze werden door de duurdere tijd ingehaald. Het college kwam terug naar de raad om extra euro’s. De raad, dat is haar taak, wilde daar het fijne van weten. Men was ook toen niet tevreden met de uitleg en het college moest terug naar de tekentafel. In 2021 kwam een nieuw voorstel van 4,2 miljoen euro. Maar opnieuw problemen bij de uitvoering.

In 2022 na de verkiezingen trad een nieuwe coalitie aan en werden er andere afspraken gemaakt. De oude sporthal was toch niet zo goed te renoveren en eigenlijk te klein. Het concept voldeed niet meer aan de gangbare normen, en Groen Gilze Rijen was sowieso voorstander van nieuwbouw. Weer terug naar de tekentafel, slopen en een tijdelijke oplossing voor de gebruikers werden meegerekend. Ze kwamen in juli 2022 uit op een gezamenlijk bedrag van 10,05 miljoen euro. Komende twee weken gaan we in de raad beslissen of het verschil van 2,5 miljoen euro erbij komt. Wat een dilemma! Ook voor raadsleden zijn dit niet te bevatten bedragen. Je weet natuurlijk dat in een korte tijd ook thuis alles veel duurder is geworden. Neem daarbij ook nog eens een verklaarbare miscalculatie over de brandveiligheid. Ook de post onvoorzien werd met bijna 1,5 miljoen verdubbeld.

Wij van GGR zijn hier ook niet blij mee. Maar het verleden heeft ons geleerd dat wat je ook verzint het niet goedkoper wordt. Daar komt bij dat de gebruikers en scholen hier niets aan kunnen doen. Wij zijn voorstander van zo snel mogelijk circulair slopen en op dezelfde plaats nieuwbouw realiseren. Als alles meezit kunnen we met nieuwe financiële randvoorwaarden vooruit. Uithuilen en hier als gemeente veel van leren. In het vervolg beter plannen en sneller bouwen.

Wilt u eens met ons meedenken ga naar onze info en wij nemen contact met u op.

Reacties: info@groengilzerijen.nl

Hits: 817