Weekblad Gilze en Rijen, 8 november 2023;

GGR-fractievoorzitter Peter van Seters ondersteunde de leerlingen met het raadsspel

Afgelopen week was het een komen en gaan in het gemeentehuis van de jongeren uit groep 7 en 8 van de basisscholen uit Gilze en Rijen. Zij hebben in samenwerking met de stichting Prodemos een educatief programma over burgerschap gedaan. Dat hield in dat de leerlingen in de raadzaal de rol van raadslid op zich namen. De opdracht was samen een stad te bouwen.

Per klas was er twee uur uitgetrokken om dit tot stand te brengen. Per groep kwamen er rond de 25 leerlingen met hun leerkracht, die werden verdeeld in groepjes van 4 of 5 leerlingen. Onder leiding van een deskundige van Prodemos mochten die groepjes hun eigen politieke partij samenstellen. Onderling werden de functies van voorzitter tot en met raadslid verdeeld. Ze mochten zelf een naam bedenken en daarna onderling overleggen wat ze belangrijk vonden voor hun stad. Dat gaf in de raadzaal keer op keer een fantastische kijk van onze jeugd op hun beleving bij politiek.

De partijen kozen duidelijk voor wat de jeugd nu belangrijk vindt. De thema’s groen, gezondheid en veiligheid werden in bijna bij alle partijen als eerste in hun programma’s voor de stad gekozen. Om de stad te gaan bouwen werden er per partij 5 gebouwen of thema’s uitgekozen.

Bewuste keuzen

Het was mooi om te zien dat iedere partij zijn eigen bewuste keuzen maakte. Was groen het hoofdthema dan begon het met een bos in de stad. Bij gezondheid waren doktersposten en ziekenhuizen de favoriet. Bij veiligheid stonden een politiebureau of een brandweerkazerne op een. Voor de tweede keus per partij werd er onderling gediscussieerd wat nut en noodzaak was. Er werden ook onderling vragen gesteld en hierbij ontstonden goede discussies. Bij een ziekenhuis vroeg men zich af of dit noodzakelijk was om dat die meestal in grote steden staan. Was een huisartsenpost niet beter voor een kleine stad? Ook ontstonden er mooie discussies over daklozenopvang. Was dit ook niet meer voor de grote stad bestemd? Wat verder opvallend was dat veel partijen ook over het geloof nadachten. Gaan we nu kiezen voor een gebouw voor iedereen of voor ieder geloof een gebouw. Wat ook prettig was om te constateren dat er goed geluisterd werd naar elkaar en dat er dikwijls unaniem voor een gebouw of thema gekozen werd. Tijdens het formeren en bouwen liepen wethouders en raadsleden rond om te adviseren en vragen van de leerlingen te beantwoorden. Ook bij de afsluiting was er voor de leerlingen gelegenheid om vragen te stellen aan de aanwezige wethouder of raadsleden. Hier werd volop gebruik van gemaakt. Regelmatig kwam de vraag terug of je voor raadslid of wethouder een opleiding moest volgen. Dan mag je toch concluderen dat er zaadjes voor de toekomst zijn gezaaid. Dat kon je ook wel uit de slogans halen die de partijen hadden bedacht. ‘Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’, was mooi van toepassing deze week.

Jeugdraad

In het midden van vorige week werd ook nog de jeugdraad en een jeugdburgemeester gekozen. Dat was wellicht wel de kers op de taart. Onze felicitaties gaan dan ook naar de nieuwe jeugdraadsleden en de gekozen jeugdburgemeester Amina. Maar ook aan al die leerlingen die afgelopen week deelnamen in de raadzaal. Voor meer info ga naar onze website.

info@groengilzerijen.nl

Hits: 839