Weekblad Gilze en Rijen, 1 november 2023;

Vorige week donderdagavond konden de politieke partijen in Gilze en Rijen met de ambtelijke staf van gedachten wisselen. Uitgangspunt was de financiële positie van de gemeente. Wij hadden een aparte voorbereidingsbijeenkomst ingepland om begroting en vooruitzichten te doorgronden. Gemeentelijke financiën zijn een vak apart, en ook voor politieke vertegenwoordigers niet altijd direct duidelijk, dus genoeg te vragen.

Het aardige achter een dergelijke carrouselbijeenkomst is ook het kennismaken met de ambtelijke staf die verantwoordelijk is voor de uitvoering. We zagen vele nieuwe gezichten, dus het capaciteitsprobleem lijkt voor een deel opgelost. Het aantrekken van nieuwe medewerkers geeft ook de mogelijkheid de bakens opnieuw te toetsen aan de soms weerbarstige realiteit.

Neem het groene verhaal van GGR. Wij willen natuurlijk weten wat er precies gebeurt met de coalitiegelden die voor vergroening zijn uitgetrokken. Als Groen Gilze Rijen hebben we natuurlijk veel vragen gekregen over de achterstand in het groenonderhoud. Zelf kunnen we enkel vragen stellen en de aansturing of regie bespreekbaar maken. Het overgangsjaar 2022/2023 heeft ons als gemeente, maar ook als politieke partij parten gespeeld. Wij wilden weten waar die nieuwe bomen die al jaren in de financiële documenten genoemd worden daadwerkelijk geplant zijn. Duidelijk is dat daarover de communicatie beter moet. Niet alleen voor de betrokken politici, maar ook voor de inwoners. Een dergelijke carrousel is ook een oefening in respectvol proeven wat ambtenaren denken en het politieke proces verkennen waar wij gezamenlijk in zitten.

Omgevingswet

De komende veranderingen die bijvoorbeeld de Omgevingswet met zich mee gaat brengen, heeft ook voor de burger gevolgen. 26 wetten en daarbij behorende besluiten en regelingen gaan op in één wet, de Omgevingswet. Maar dat is niet alles want daarnaast worden ook vier algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en één ministeriële regeling samengevoegd. Een grote wetgevingsoperatie waar de nadruk ligt op de digitalisering van het proces. Dat is een enorme klus met veel beren op de weg. Een van de belangrijkste onderwerpen is het omgevingsplan dat de huidige bestemmingsplannen gaat vervangen. Daarmee wordt ook de positie van de gemeenteraad onder de loep genomen. Het is voor de gemeenteraad dus zeer belangrijk dat zij haar informatiepositie op orde heeft. Het gesprek tussen ambtelijke staf, wethouders en raad is dus van wezenlijk belang.

Groen Gilze Rijen was daarom met veel vertegenwoordigers aanwezig. Wij hopen dat onze vragen en opmerkingen zullen leiden tot een ambitieus werkplan van uitvoering, want de zichtbaarheid naar de inwoners is doorslaggevend voor het vertrouwen in de overheid.

info@groengilzerijen.nl

Hits: 815