Weekblad Gilze en Rijen, 11 oktober 2023;

Wat het effect is als een bollenteler in jouw woonomgeving grond gaat gebruiken voor zijn bollenteelt, werd duidelijk in de uitzending van Zembla van 23 september 2023.

Directe gezondheidsrisico’s, slapeloze nachten en veel stress.

Bollentelers wijzen erop dat ze werken met wettelijk toegestane middelen, die door de overheid veilig zijn bevonden. In Nederland wordt dat getoetst door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en biociden, het CTGB. Dit instituut zegt onafhankelijk te werk te gaan, maar wordt wel betaald door de producenten van bestrijdingsmiddelen. De vraag is dus hoe onafhankelijk het CTGB werkelijk is.

Bovendien worden bestrijdingsmiddelen vooral getoetst op effecten op de korte termijn en niet op effecten op de lange termijn. En wat geheel niet wordt getest zijn de effecten van cocktails van bestrijdingsmiddelen. Dat is ernstig, want er zijn steeds meer aanwijzingen dat de opgetelde (cumulatieve) negatieve werking van bestrijdingsmiddelen op de gezondheid veel ernstiger is dan eerder gedacht.

Spuiten

Bollentelers spuiten twee keer per week een mix van pesticiden en herbiciden over hun veld heen. Omwonenden worden hierdoor blootgesteld aan deze chemicaliën, wat kan leiden tot ademhalingsproblemen en huidirritaties. Het RIVM adviseert omwonenden daarom om een aantal uren na het spuiten binnen in huis te blijven en ramen en deuren gesloten te houden. En er zijn steeds meer signalen in de wetenschap over langetermijneffecten zoals neurologische aandoeningen, kanker en Parkinson.

Groen Gilze en Rijen is van de Zembla uitzending geschrokken. Op dit moment zijn er in onze gemeente zover wij weten geen bollentelers actief. En we zijn van mening dat dit zo moet blijven. Want het zou zomaar kunnen dat er ineens wel een teler deze kant op komt. Denk maar aan een stoppende boer die zijn grond gaat verpachten. In de bollenteelt wordt meer geld verdiend dan in de andere takken, waardoor er meer geld geboden kan worden. En voor je het weet zit er ineens een bollenteler naast je.

Motie

Wij staan voor een gezonde en leefbare omgeving. Daarom zullen we binnenkort met een motie komen om bollenteelt (m.u.v. biologisch) te verbieden in onze gemeente. Dit is nu nog erg lastig, maar het lijkt erop dat in de nieuwe omgevingswet mogelijkheden komen om zo’n verbod toe te passen.

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 873