KAALSLAG LANGS DE RIJKSWEG N282, Weekblad Gilze en Rijen 4 oktober 223;

Al verschillende keren zijn we naar de Rijksweg gefietst. Gewoon de kaalslag opnemen. De Provincie Noord-Brabant moet zo nodig een doorsteek maken van de A27 naar de A58. Eerder een sluiproute. Dat is vooral oud beleid. In dat stukje Rijen zijn al honderden bomen gekapt, een troosteloos gezicht, om er een fietspad aan te leggen.

Als je richting Dorst rijdt dan zie je dat de herplant jaren duurt. Wie vorige week in het weekblad het aantal kapvergunningen optelde, kon zien dat het met de herplantplicht niet zo nauw genomen wordt. Er zijn de afgelopen decennia op ons grondgebied meer bomen verdwenen dan er aangeplant zijn. Alleen dat valt niet zo op, want aan de westelijke kant liggen bossen, weliswaar niet van de gemeente maar van Staatsbosbeheer.

In de gemeenteraad moeten we onszelf nog steeds druk maken over de aanplant van dertig bomen (oud beleid). GGR doet dat natuurlijk wel, maar erg vrolijk worden we er niet van.

Duurzaamheid

Wij zijn voorstander van robuust nieuw beleid, maar dat komt maar moeilijk van de grond. We hebben al die jaren vergeten percelen aan te kopen. Vooruitzien en voortvarendheid zijn niet de standaardingrediënten van korte termijn politiek. De komende tijd gaan we ons bezighouden met duurzaamheid. Wat betekent dat voor de gemeente Gilze en Rijen? Op welke punten gaan we nadruk leggen, zijn we bereid investeringen om te buigen, moeilijke keuzes te maken?

Het eerste wat we ons moeten afvragen, hebben we daarvoor een adequate organisatie die de ideeën weet te vergaren, de realiteit in het oog houdt en budgettaire voorstellen gaat ontwikkelen? In het duurzaamheidstraject zullen het vooral de inwoners zijn die het draagvlak moeten voorbereiden. Wie koopt er nu al duurzame producten met een keurmerk? Afval scheiden doen we al. Energie besparen daar zijn we mee bezig, zo mogelijk groene stroom gebruiken. En wie belegt, kan dat duurzaam doen. Wij hopen dat het draagvlak voor duurzaamheid zal groeien, dat we straks kunnen zeggen dat de weg die we afgelegd hebben verre van troosteloos was.

Reacties: info@groengilzerijen.nl

Hits: 822