Weekblad Gilze en Rijen, 22 september 2023;

We weten eigenlijk nauwelijks wat er in onze leefomgeving gebeurt. Veel zaken, zoals klimaatverandering, komen steeds meer op ons af zonder dat we beseffen wat het betekent. Dat is niet vreemd, want het gaat ons voorstellingsvermogen te boven.

‘Grenzen aan de groei’ (Club van Rome, 1972) was het eerste teken dat er iets met onze aarde aan de hand was. Maar politiek dat idee vasthouden en er beleid voor te maken, is een ander verhaal. Vandaar dat er om de zoveel tijd naar teruggegrepen wordt: hoe staan we ervoor?

Het laatst verschenen rapport over onze aarde spreekt opnieuw over onze ’planetaire grenzen’. 14 jaar geleden formuleerden wetenschappers dat voor het eerst. Nu heet het ‘een gezondheidscheque voor de planeet’, waarvan de conclusie is dat de mens de aarde over de grenzen heeft geduwd.

Ze hadden negen grenzen vastgesteld: de opwarming van de aarde, het verlies van biodiversiteit, de stikstofkringloop/fosforkringloop, het gat in de ozonlaag, oceaanverzuring, waterschaarste, landgebruik, chemische verontreiniging en deeltjes in de atmosfeer. Zes van die negen grenzen hebben we al overschreden. Eigenlijk niet te geloven. En heel scherp gezegd: we geloven het ook niet, want ons gedrag past zich maar moeizaam aan.

Frustratie

Voor gevaar kijken we meestal weg, dat willen we niet weten. Dat is ook de grote frustratie van die klimaatonderzoekers. Toch moeten we blij zijn dat ze het onderzoek naar die ‘planetaire grenzen’ doen. Het zet ons als lokale partij opnieuw aan om in de spiegel te kijken. Wat kunnen we meer doen? Hoe krijgen we de ‘vergroening’ in Gilze en Rijen van de grond?

Wie de gemeentepagina’s in het weekblad volgt, ziet dat de kaalslag aan de Rijksweg enorm is. De provincie heeft daar dus flink aan meegeholpen, onze brief om dat te voorkomen heeft weinig geholpen. Jammer. Niettemin gaan we door om te pleiten voor een groener beleid. Het gaat om onze leefomgeving, want ook daar overschrijden we grenzen, dus ja, op kleine schaal gezamenlijk proberen ons gedrag aan te passen. Een kleine stap, dat is waar, maar ergens zullen we moeten beginnen.

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 745