Weekblad Gilze en Rijen, 13 september 2023;

Bij de komende raadsvergadering van 2 oktober staan er weer verschillende voorstellen op de agenda. Vanuit de vele informatieavonden met de inwoners, inbreng van alle politieke fracties, maar ook vanuit de partners die financieel het grootste gedeelte van het geld op tafel leggen, zijn er allerlei ideeën opgehaald over de inrichting van het station en de onderdoorgang in Rijen.

Dit gaat over de wanden van de tunnel, materiaal van de trappen, het groen langs geluidsbanden, over de inrichting van het gebied. Kortom: over alles wat u zich maar kunt indenken bij het aanleggen van een station en een ‘voetgangers-fietsers’-tunnel.

Het voorstel is een belangrijk onderdeel, omdat hierin de participatie met omwonenden en inwoners het meest tot uiting komt. De inrichting is nu eenmaal het beeldbepalend onderdeel waar we jaren lang mee te maken krijgen.

Verder wordt er in een besloten gedeelte van de vergadering naar de nieuwe bestuursovereenkomst gekeken. De huidige bestuursovereenkomst die door het vorige college is afgesloten, voldeed niet meer. Het is nu eenmaal moeilijk om bij langlopende projecten de juiste afspraken te maken. Gelukkig waren alle drie de partners, Het Rijk, de Provincie en onze gemeente het met elkaar eens dat dit opnieuw moest.

Ook gaan we misschien over het bestemmingsplan beslissen, maar daar is nog wel voor nodig dat het onderzoek naar ‘flora en fauna’-situatie afgerond is, want ook in het stationsgebied is het nodig dit op de goede manier te doen.

Waar we nog niet helemaal zeker over zijn, is de vervangende route voor de brandweer. Hiervoor dienen er tussen Atalanta en de Militaire wijk twee doorsteken gemaakt te worden. Dit gebeurt, zoals het hoort, in overleg met de bewoners. Als ook dit tot een goed einde is gebracht, zijn we weer een fase verder. Zo wordt er stap voor stap toegewerkt naar een onderdoorgang voor voetgangers en fietsers en de inrichting van de stationsomgeving.

In gesprek

Het is mogelijk om op woensdag 13 september in ons gemeentehuis een goede indruk van te krijgen van de vorderingen. U heeft dan ook de mogelijkheid om uw mening te geven aan de aanwezige ambtenaren. Er zijn twee inloopsessies georganiseerd. De eerste is van 16.00 t/m 18.00 uur de tweede van 19.30 t/m 21.30.

Wij zien er naar uit u daar te ontmoeten. Mocht u met ons in gesprek willen over de stationsomgeving dan nodigen wij u uit op vrijdagavond in het gemeentehuis. Een klein berichtje naar onze info@groengilzerijen.nl en wij maken een afspraak met u.

Hits: 712