Weekblad Gilze en Rijen, 19 juli 2023;

Op weg naar een duurzame samenleving, dat is het ijkpunt voor Groen Gilze Rijen. Dat gaat over de middellange termijn. In de politiek is het meestal een korte termijn waarop men de focus legt. En zelfs dat kan zich in een week wijzigen. De reeks van crises zijn bekend, maar we hebben nauwelijks nog een begin gemaakt van mogelijke oplossingen. Als een gemeente als Gilze en RIjen de energietransitie ‘stante pede’ zou moeten vormgeven, dan zou dat een enorme aanslag zijn op het uitvoerende apparaat.

Wat kost het al niet om een klein wijkje als de Beatrixstraat en de Irenestraat aan te laten sluiten op een Rijens inbreidingsproject – Wilhelminaplein – dat nabij aangepakt wordt? Nee, alleen de Marijkestraat mag op de schop. Nu maar hopen dat het Wilhelminaplein en de Marijkestraat zich als modelproject verkopen.

Steeds vaker komt de aandacht op de regierol van de overheid te liggen. De vraag: is die overheid in staat een coherent overtuigend ruimtelijk beleid te voeren? Die vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord, omdat het in veel gevallen ontbreekt aan up-to-date informatie, en daardoor tekort schiet aan een goede onderbouwende argumentatie.

Perspectiefnota

GGR heeft een sportieve vooruitblik gegeven op het komende politieke jaar. Een kijk vanuit het perspectief van de vrouwelijke hardloper Quirine die met aandacht voor groene intermezzo’s, de Gilse cultuur, de kernen, culturele centra, de Spoorzone, het Gemeentehuis, de maatschappelijke instellingen zoals bijvoorbeeld VIP, bibliotheek, Scouting, Taalhuis, en ouderen en jongeren in een oogopslag typeerde.

Een bewegend beeld van een momentopname waarmee vanuit het afgelopen jaar naar de nabije toekomst wordt gekeken. Hier en daar een kritische aansporing om echt aan het werk te gaan. We verwachten een degelijke kunst en cultuur-opvatting, een goede groenvisie en dito onderhoud. Kortom aan de slag, er is geen tijd te verliezen.

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 653