Weekblad Gilze en Rijen, 5 juli 2023;

Het is fijn wonen en werken in een gemeente met veel groen. Onze gemeente kent vele groene plekken. Straten, parken en groene pleinen waar bomen het beeld bepalen, vaak in combinatie met gras, speeltoestellen en hondenuitlaatplaatsen. Er zijn echter al enige tijd veranderingen gaande waar wij van GGR niet blij van worden. Deze signalen komen ook uit de samenleving. Wat is er aan de hand?

Allereerst zien we het onderhoud aan het groen met rasse schreden achteruit gaan. Met grof geweld worden struiken/hagen gekortwiekt tot bleke blokvakken zonder enige variatie waarin geen bloem kans heeft om te bloeien. Bijen en andere insecten hebben hier niets te zoeken. Nieuwe aanplant die in droge periodes op eigen kracht moet zien te overleven. Het groen krijgt niet de aandacht die het verdient.

Bij nieuwe woningbouwlocaties worden randvoorwaarden opgesteld waaraan de nieuwe ontwikkeling moet voldoen. Als het bomen betreft wordt er gekeken naar wat er in de huidige situatie waardevol is en gehandhaafd dient te worden.

De Boskamer

Zo is het ook gegaan bij de start van het plan de Boskamer. Tijdens de inloopbijeenkomst in het voorjaar van 2017 is het stedenbouwkundig plan gepresenteerd. Hier werd nadrukkelijk gesteld dat de bestaande bomen letterlijk en figuurlijk het kader vormt voor de opzet van het bouwplan. Aan de bestaande bomen, prachtig gevormde grote eiken, mocht niet getornd worden. De titel ’Boskamer’ was in dit verband goed gekozen. De toekomstige bewoners moeten zich rekenschap geven van het feit dat de bomen dicht bij hun percelen staan en dat de kruinen van de bomen over de tuingrens heen groeien.

Nu het bouwplan zijn voltooiing nadert zijn de harde kaders van weleer nauwelijks meer herkenbaar. Dat is schrikken! De grote kruinen van weleer van de meeste mooie eiken zijn gesnoeid en verworden tot kleine nietige bolletjes bovenaan dikke stammen. Een verzameling stammen met een groen topje, volkomen uit balans. Dit is nog het minst erge. Tussen sporthal Den Butter en de eerste rij nieuwe woningen zijn de bomen in een forse ophoging terecht gekomen. In een aantal gevallen is de ophoging meer dan 50 centimeter (zie afbeelding).

Funest

Een dergelijke ophoging is funest voor de levensduur van de bomen. De komende jaren wordt dat pijnlijk duidelijk doordat ze langzaam doodgaan. Vraag is hoe heeft dit kunnen gebeuren? Er zijn toch afspraken gemaakt! Wordt er niet gehandhaafd? Is het de ontwikkelaar die bepaalt wat er gebeurt?

Onlangs hebben wij tijdens een wandeling geconstateerd dat twee eiken in verval zijn, waarvan een door een bliksem is getroffen. De voorwaarden van de Boskamer en de geloofwaardigheid van betrokken planmedewerkers komt hiermee in het geding.

Tijdens het (af)bouwproces werden en worden nog steeds materialen (grond/stenen/bouwcontainers) opgeslagen onder de kruinen van de bomen, op het wortelpakket. Dit komt de kwaliteit van de bomen en de levensduurverwachting zeker niet ten goede. Bij werkzaamheden nabij bomen dienen deze degelijk beschermd te worden. Niet met een directe stambescherming maar met een hek ter grootte van de omtrek van de kruin!

Wij vragen ons af welke maatregelen nodig zijn om de aanvankelijke levensduur van de eiken zeker te stellen, zodat er nog iets van de geplande Boskamer overeind blijft. Een onderzoek (Bomen Effecten Analyse BEA) kan hierover uitsluitsel geven.

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 987