Weekblad Gilze en Rijen, 28 juni 2023;

De gemeente Gilze en Rijen ligt tussen Tilburg en Breda, vroeger behoorde het dorp tot de Baronie, maar dat zijn we bijna vergeten. De beide steden Tilburg en Breda kruipen langzaam naar elkaar toe. Breda moet eerst nog Dorst (Oosterhout) tackelen, maar Tilburg staat voor de poorten van Hulten. Stadsregio’s zoeken uitbreidingsmogelijkheden en beide steden hebben al de nodige annexaties achter de rug. Tilburg slokte Berkel-Enschot op en Breda annexeerde onder andere Teteringen en Prinsenbeek. Dat proces van uitbreiding gaat gestadig door.

De vraag die de komende twee decennia steeds vaker op tafel komt te liggen: kan Gilze en Rijen haar autonomie behouden? Zijn de aangegane samenwerkingsverbanden sterk genoeg om met een relatief sterke economische positie in Midden- en West Brabant, dat stedelijk geweld te weerstaan.

De stedelijke regio Breda-Tilburg (SRBT) is het ambtelijke frame waarin die stedelijke ontwikkeling is gegoten. Negentien gemeenten, vier waterschappen, de provincie Noord-Brabant, de Rijksoverheid, en partner de Regio West-Brabant (RWB), dat 11 gemeenten omvat, spreken elkaar om de verstedelijkingstrategie uit te werken in relatie tot de Rijksoverheid.

Visie

Bestuurders en ambtenaren van 30 gemeenten proberen op het terrein van economische groei, wonen mobiliteit en versterking van de leefkwaliteit een visie te ontwikkelen. Althans dat zijn de thema’s waarlangs die verstedelijkte samenwerking gestalte zou moeten krijgen. Iets soortgelijks als met de REKS ( Regionale Energie- en Klimaatstrategie), maar dat groter.

Gilze Rijen moet pogen zich in dit overlegorgaan verstaanbaar te maken. Het is duidelijk dat de twee grootste gemeenten Tilburg en Breda dominant zullen zijn. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk op 1 januari 2023 respectievelijk 227.694 en 186.438 inwoners, totaal 414.132 inwoners. Een soort David versus Goliath exercitie, want voor je het weet sta je aan de zijlijn. Samenwerking is mooi, en soms broodnodig, maar kijk verder dan je neus lang is.

Strategisch

Als kleine gemeente zul je dus niet enkel tactisch, maar ook strategisch moeten denken. Met andere woorden: allianties zoeken, het autonomieperspectief duidelijk voor ogen houden en goed beslagen ten ijs komen.

GGR hoopt dat het college op tijd aan de bel trekt als die autonomie van Gilze en Rijen in gevaar dreigt te komen. Wij hopen dat ze dynamische verbindingen zoeken, en heel actief meedenken en handelen.

info@groengilzerijen.nl

Hits: 973