Weekblad Gilze en Rijen, 14 juni 2023;

De raadsleden van Groen Gilze Rijen kregen het verzoek het advies van de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) te lezen. De ROB is weinig bekend in gemeenteland, het is een onafhankelijk adviesorgaan voor regering en parlement dat gevraagd of op eigen initiatief adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur en de beleidsmatige aspecten van financiële verhoudingen tussen Rijk, gemeenten en provincies. Daarnaast besteden ze extra aandacht aan de beginselen van democratie en rechtsstaat.

Het rapport heeft een wat ongewone titel ‘ Vallen, opstaan en weer doorgaan’, en als ondertitel ‘ruimte voor leren in transities’. Maak daar maar eens chocola van, denk je op het eerste gezicht. Is eerder een verwijzing naar een bekend liedje.

Zelf zijn we in de gemeenteraad bezig met de jaarstukken, de voorbereiding van de perspectiefnota en de begroting. Naast het vele bestuurskundige vakjargon in het advies, ligt inhoudelijk de focus op het handelen van regering en parlement, dus de adviezen hebben niet direct betrekking op het gemeentelijk reilen en zeilen. Hoewel, soms kom je toch een passage tegen die de moeite waard is om te overdenken.

Bestuurscultuur

‘Een bestuurscultuur waar open en eerlijk in een veilige ambtelijke en bestuurlijke omgeving kan worden gereflecteerd op de eigen en andermans bijdrage is niet vanzelfsprekend. Iedereen kan echter bijdragen aan zo’n bestuurscultuur, in welke rol of verantwoordelijkheid ook. Het stelt eisen aan houding en gedrag van politici, bestuurders en ambtenaren, van elke bestuurslaag.’

Dus voor politici en bestuurders gaat het om een open benadering. En dat is met het oog op een overheid die onder vuur ligt, belangrijk. In de lokale politiek zou het ‘wat we zeggen, dat doen we ook’-mentaliteit moeten zijn. Voor sommige zaken heb je dan wat langere adem nodig (Spoorzone), omdat niet alles direct gerealiseerd kan worden, dus uitleg en geduld zijn vaak onontbeerlijk.

Ambtenaren

In de aangehaalde passage wordt ook aandacht gevraagd voor de houding en het gedrag van ambtenaren, de representanten van de vierde macht. Normaal gesproken worden die altijd uit de wind gehouden, maar op dat vlak zijn de uitgangspunten zich aan het wijzigen. Openheid, transparantie en dienstbaarheid zijn steeds meer in de aandacht komen te staan. De uitvoering – het werkveld van de ambtenaren- heeft gaandeweg politieke raakvlakken gekregen. Relaties binnen de overheid zijn ingewikkelder geworden, vaak meer op afstand gezet, en de verantwoordelijkheden zijn diffuser geworden. Toch zijn houding en gedrag van ambtenaren belangrijk, zijn zij in staat op de juiste toon te communiceren met de burgers? Dat vraagt om tact, invoelingsvermogen en kennis van grondregels die gebaseerd zijn op fundamentele beginselen en waarden uit de democratie en rechtsstaat, zoals ‘grondrechten, ruimte voor de ander, billijkheid, redelijkheid en rechtvaardigheid’. Als dat vertrouwen in de overheid steeds meer wegsijpelt, dan wordt het tijd dat alle partners zich bewust worden van hun wederzijdse afhankelijkheid.

GGR heeft zijn tanden gezet in het ROB-advies ‘vallen, opstaan en doorgaan’, wij vinden het een interessant motto voor lokale partijen zoals wij zijn. Vooral doorgaan!

Info@GroenGilzeRijen.nl

Hits: 923