Weekblad Gilze en Rijen, 7 juni 2023;

Groen Gilze en Rijen wil dat de dorpen goed onderhouden worden.
Onze partij heeft bij de onderhandelingen ervoor gezocht dat er extra geld beschikbaar is gekomen om dat te realiseren. We constateren dat onderhoud nu nog niet op orde is.
Personele problemen, grote achterstanden, software problemen met de ‘buitenbeter’-app en verandering van de uitvoerder zijn hier de oorzaak van.
We zien dat er hard gewerkt wordt om toch zo snel mogelijk op te lossen. We verwachten dat die inhaal slag de komende paar jaar goed zichtbaar wordt.

Groen Gilze en Rijen probeert inwoners zo veel mogelijk te betrekken bij wat wij doen. Het is belangrijk om te weten wat er in de gemeente speelt en wat er onder de inwoners leeft. Een van de meest voorkomende punten is het groen. We krijgen van inwoners vaak te horen dat het groen onderhoud onvoldoende is en dat de uitstraling van de dorpen, en dan vooral Rijen, de afgelopen jaren achteruit is gegaan.
Daarom vragen wij daar regelmatig aandacht voor, zoals nu. En ondertussen hebben we niet stil gezeten.

Zo hebben we met hulp van diverse inwoners en de natuur- en landschapsvereniging een aantal probleemplekken geïnventariseerd. Daarmee hebben wij voor de kern Rijen een rapport opgesteld waar de (groene) plekken verbeterd moeten worden. Ook hebben we regelmatig contact met de wethouder en betrokken ambtenaren.
Het ambtelijk team heeft helaas nog steeds geen volle bezetting. Daardoor duurt het langer dan gehoopt om een snelle inhaalslag te maken.
Daarom zitten wij te denken om ook te gaan samenwerken met belanghebbenden. Het kan heel waardevol zijn om samen te werken met andere partijen, zoals de lokale natuurorganisaties, buurtverenigingen of bewonersgroepen.
Er zijn bewonersgroepen die delen van de openbare ruimte willen onderhouden. En op een aantal plaatsen gebeurt dit zelfs al. Zou u dat ook willen of vindt u dat er in uw buurt een verbeterslag moet plaatsvinden? Neem dan contact met ons op, zodat we u kunnen helpen om dit van de grond te krijgen.
Door onze krachten te bundelen, kunnen we gezamenlijk werken aan een mooier dorp.
Info@GroenGilzeRijen.nl

Hits: 947