Weekblad Gilze en Rijen, 31 mei 2023;

De gemeenten liggen regelmatig onder een vergrootglas, maar dat hebben ze zelf vaak niet in de gaten. Daarvoor worden onderzoeksbureau’s ingeschakeld. Elke gemeente maakt daar volop gebruik van. Een recent voorbeeld is het onderzoeken van de belangrijkheid van ‘natuur en water’ in gemeenten.

In de ‘Atlas voor gemeenten’ van onderzoeksbureau ‘Atlas Research’ worden verschillende thema’s onderzocht op basis van grote hoeveelheden data. Een van de onderzoeken gaat over woonklimaat en aantrekkingskracht: de onderzoekers omschrijven dat als volgt: ‘Wat zijn aantrekkelijke plekken voor mensen om zich te vestigen, en waarom? Wat zijn de sterke en zwakke punten van gemeenten en regio’s? Hoe verklaren deze kenmerken groei en krimp?’.

Zonder dat we hier in Gilze en Rijen zulke vragen stellen, kunnen we als burgers wel nadenken over ‘wat vind ik aantrekkelijke plekken in Gilze en Rijen?’ Of wat zijn de sterke punten van Hulten en Molenschot?

Op die manier kun je ook nadenken over de verstedelijking van het gebied tussen Tilburg en Breda. Welke rol gaan we als kleine gemeente spelen om het ‘groene karakter’ van Midden-Brabant en de Baronie te versterken?

In het groen

Lange tijd hebben we geroepen dat we een ‘dynamische’ gemeente in het groen zijn. Maken we dat nog waar? Waaruit blijkt die dynamiek dan? Ook dat zijn vragen die we nu moeten stellen.Want soms kan een slogan tegen je gaan werken, vooral als de aangeduide kwaliteit niet met de werkelijkheid overeenkomt.

GGR wil graag weten welke plekken aantrekkelijk zijn? Wat zijn de sterke punten van het dorp?

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 878