Weekblad Gilze en Rijen, 3 mei 2023;

De komende jaren zal aan inwoners ook op lokaal niveau gevraagd worden na te denken over de verschillende ‘duurzaamheidsinvalshoeken’ met betrekking tot energie. Toekomstmuziek voor achter de voordeur, met andere woorden: duurzaamheid van verschillende kanten bekijken. Wat betekent dat?

Eerst maar even kijken naar de definitie. Wat verstaan we onder duurzaamheid? Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert de volgende omschrijving: ‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen. Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.’

Een aardig begin waar je je tanden in stuk kunt bijten, want duurzaamheid is wat breder dan we wellicht denken. Er verschijnen dan ook verschillende rapporten over de invulling van de nodige veranderingen. De meeste aandacht gaat op dit moment uit naar de energietransitie. Op verzoek van de regering heeft een speciaal team van experts de aftrap gedaan. Het expertteam Energiesysteem 2050 heeft de afgelopen maand een helder rapport geschreven onder de titel ‘Energie door perspectief: rechtvaardig, robuust en duurzaam naar 2050’. Ze kregen de opdracht mee zich te buigen over hoe het nieuwe energiesysteem en het begeleidende proces eruit zal gaan zien om te komen tot een klimaatneutraal Nederland in 2050.

Energie door perspectief

Met twee begrippen – ‘robuustheid’ en ‘rechtvaardig’ – koppelen ze dat proces van duurzaamheid dat in gang gezet moet worden aan elkaar. Zodoende hopen ze dat daarmee de samenhangende doelen van de energietransitie bereikt worden. Robuustheid vraagt, volgens het Expertteam, om lokale oplossingen waar dat kan, en Rechtvaardig betekent zoveel mogelijk partijen betrekken bij het hele proces en alle belangen daarbij evenwichtig te wegen. Het komt erop neer dat burgers en bedrijven een actieve rol moeten krijgen. Robuustheid en rechtvaardigheid duidt ook op het meenemen van een veel breder spectrum aan veranderingen. Hoe ziet ons leven eruit? Hoe consumeren we? Hoe gaan we met de natuur om? En delen we die veranderingen op een rechtvaardige manier? Met een dergelijk vragenlijstje is het Expertteam Energiesysteem 2050 begonnen. Vooruitkijken is een ‘hell of a job’. Begin er zelf maar eens aan.

Voorwaarde

De inwoners van Gilze en Rijen zullen door de gemeente bij de verandering betrokken worden, voor GGR is dat een noodzakelijke voorwaarde. Duurzaamheid is geen elite-aangelegenheid, maar heeft betrekking op iedere inwoner van onze gemeente. We zullen elkaar moeten aanmoedigen om mee te doen, interesse te tonen en een actieve bijdrage te gaan leveren. Hoe moeilijk dat ook is!

We zijn benieuwd hoe de gemeente de duurzaamheid gaat oppakken om dat ambitieuze klimaatbeleid op lokale wijze vorm te geven. Het lijkt ver van ons bed te liggen, maar als de voortekenen juist zijn, – denk aan El Niño – dan waait de wind altijd uit een onverwachte hoek. Dus we moeten ons voorbereiden op de kansen die dat met zich meebrengt. GGR heeft een ‘duurzaamheid werkgroep’ geformeerd, want een ding is duidelijk: we hebben veel kennis en expertise nodig. Wie doet mee?

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 865