Weekblad Gilze en Rijen, 12 april 2023;

Afgelopen maandag 3 april vond een belangrijke raadsvergadering plaats. De toekomst van de al jarenlange discussie over de spooromgeving werd bepaald. Het resultaat: het stationsgebied wordt toekomstbestendig, groen, inclusief en veilig.

Veilig omdat trillingen van het spoor worden verminderd, veilig omdat het spoor beter te benaderen is voor treinreizigers en veilig omdat er is gekozen voor een fiets- en voetgangerstunnel.

Terwijl alle fracties het eens zijn over een goed stationsgebied, is de tunnel altijd het hete hangijzer geweest. Een fiets- en voetgangerstunnel heeft namelijk gevolgen hebben voor brandweerroutes naar Rijen-Zuid, plus er is een weg minder naar Rijen-Noord toegankelijk voor auto’s. Deze discussie zal altijd blijven bestaan. GGR heeft echter geluisterd naar de kiezers en geeft gehoor aan hun stem om een tunnel voor langzaam verkeer te maken. Uiteraard niet zonder zorgvuldig te kijken naar alternatieve brandweerroutes. Bovendien richten wij ons ook op de veiligheid van de fiets- en voetgangers die dagelijks een van de meest gevaarlijke punten in Rijen moeten passeren. Wij zijn dan ook verheugd met de resultaten van de onderhandelingen van het College van B&W.

Een petje af voor de inspanningen die het College heeft verricht van de onderhandelingspositie waar zij in 2022 mee startte tot het resultaat in 2023. Zo lopen we nu veel minder risico. Verder heeft het College ons in dit traject uitstekend meegenomen in de procedure, heeft de feiten op tafel gelegd, is transparant geweest en het voorstel is zeer zorgvuldig aan de raad gepresenteerd.

Wilt u meer weten of in gesprek gaan met GGR? Dat kan altijd! Stuur een mail naar info@groengilzerijen.nl

Hits: 312