Weekblad Gilze en Rijen, 8 maart 2023;

Hoewel het de afgelopen weken erg koud is geweest en niemand nog denkt aan de zomer, is dat juist nu wel belangrijk. Weet u nog, de droge zomers van de afgelopen jaren? Watertekorten, problemen voor transportboten, verdorde akkers en uitgedroogde natuurgebieden. En dat in Nederland, waar we toch altijd water genoeg hebben. Of nou ja, dat dachten we.

En eigenlijk klopt het wel. In principe regent het in Nederland voldoende. Alleen regent het niet altijd op het moment dat we water nodig hebben. We moeten regenwater veel meer en langer vasthouden, ook in de winter. Afgelopen januari was het bovengemiddeld nat. Maar waar is dat water gebleven? Waarschijnlijk is het meeste al afgestroomd naar zee.

U als inwoner heeft daar niet veel invloed op. Wellicht heeft u een regenton en bent u zuinig met drinkwater. Maar de organisatie die wél echt kan bepalen wat er met het water gebeurt? Dat is het waterschap. Waterschappen moeten zorgen voor het zuiveren van afvalwater en het op orde houden van dijken. Maar net zo belangrijk: ze bepalen ook  de waterstanden in het landelijk gebied, zowel voor landbouw als voor de natuur. Ze bepalen waar er slootjes liggen en hoe hoog het peil daarin is, met hulp van stuwen en gemalen.

15 maart is het ook stemmen voor het waterschap. Deze keer heeft u meer invloed dan ooit! Er zijn nu minder, vooraf vergeven, vaste plekken (“geborgde zetels”) dan voorgaande verkiezingen. Dat betekent dat u meer dan ooit kunt bepalen welke partijen beslissen over ons water.

De komende verkiezingen staat er nogal wat op het spel. Gaan we met ons waterbeheer door zoals we gewend zijn? Dan wordt het water snel afgevoerd, om maar zo veel mogelijk wateroverlast te voorkomen. En ontstaan er problemen in de zomer. GGR ziet graag een waterschap dat investeert in klimaat, in manieren om water vast te houden en het op bepaalde plekken de ruimte te geven. Dan voorkomen we ook wateroverlast, maar hebben we tegelijkertijd een buffer om te gebruiken in tijden van droogte. Daarvoor is het wel nodig dat er een omslag in het waterbeheer plaatsvindt. En daar kunt u voor stemmen tijdens de waterschapsverkiezingen!

Info@groengilzerijen.nl

Hits: 81