Weekblad Gilze en Rijen, 22 februari 2023;

 De grote industrieën worden aangemoedigd duurzaam te gaan produceren, alleen tot op heden komt daar niets van terecht. Zou de omwenteling dan toch van de lokale ondernemers komen?

Wat kan een gemeente als Gilze en Rijen doen om die duurzaamheid te stimuleren? Een van de belangrijkste instrumenten is te ‘weten’ welke lokale ondernemers al vorderingen op dat terrein hebben gemaakt. Daarvoor heb je een register nodig waarin die duurzame economische vooruitgang vastgelegd wordt. Veel van die kennis is niet zichtbaar. Ondernemers die aangesloten zijn bij het GRIC gaan bij elkaar op bezoek om kennis te nemen van de producten die lokaal gemaakt worden. En zeker als die producenten vooroplopen met productiemethoden die op de toekomst gericht zijn, werkt dat aanstekelijk.

De gemeente zou bijvoorbeeld de aanjager kunnen zijn van een tweejaarlijkse open dag bij bedrijven die trots zijn op hun vorderingen en juist die duurzame ontwikkeling vormgeven. Het centraal bureau voor de statistiek (CBS) hanteert een handzame definitie: ‘Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling die tegemoet komt aan de levensbehoeften van de huidige generatie, zonder die van de toekomstige generaties tekort te doen.

Het gaat hierbij om economische, sociale en leefomgevingsbehoeften. Voorbeelden zijn een schoon milieu, biodiversiteit in de natuur, een hoogopgeleide en gezonde bevolking, goed werkende sociale netwerken en maatschappelijk vertrouwen.’ Dat is een mooi uitgangspunt, een soort meetlat waaraan je kunt aflezen of je als gemeente op de goede weg bent. Begin eenvoudig, inventariseer eerst welke ondernemers het voortouw nemen, stimuleer het bekendmaken van kansrijke initiatieven.

Laat zien dat ‘duurzame economie’ een ontwikkeling is van slimme bedrijfsstrategieën en het leggen van positieve kennisverbindingen. Zet als gemeente in op een beleidskader dat de verduurzaming kan versterken en het economische profiel van de gemeente meeneemt. Het actieve voorbeeld geven, is nu van belang.

De tijd dringt. info@groengilzerijen.nl

Hits: 59