Weekblad Gilze en Rijen, 15 februari 2023;

Het zal u vast niet ontgaan zijn. De rechtelijke uitspraken over stikstof en alles wat met natuurbehoud te maken heeft. Doordat jarenlang noodzakelijke maatregelen niet zijn genomen en de landelijke en provinciale politiek aan struisvogelpolitiek deed, staat de natuur er beroerd voor. Met als gevolg dat ontwikkelingen zoals woning- en wegenbouw stil komen te liggen.

Als gemeente hebben we daar wel last van, maar kunnen er zelf bijzonder weinig tegen doen. Onze woningbouwbouwplannen lopen vertraging op, maar wij hebben zelf geen mogelijkheden om maatregelen te nemen om de natuurgebieden Ulvenhoutsebos of Rielse Heide substantieel te herstellen. Deze Natura 2000 gebieden staan er blijkbaar zo beroerd voor dat er in de wijde omgeving geen extra stikstof mag worden geproduceerd. De enige manier om ‘stikstofruimte’ te krijgen, is door bestaande veehouderijen op te kopen. Maar dat is voor een kleine gemeente als de onze onbetaalbaar. Voor wat betreft stokstof kunnen we alleen afwachten totdat vanuit het Rijk en de provincie de hoognodige stappen worden gezet.

Maar hieruit leren we wel, dat de natuur ertoe doet! Niet alleen omdat er Europese richtlijnen zijn, die bepalen dat we natuur moeten beschermen. Juist ook omdat de mens niet zonder de natuur kan. We vinden misschien schoon drinkwater, een fijne woonomgeving en goede luchtkwaliteit vanzelfsprekend, maar dat is alleen maar mogelijk doordat de natuur dat levert. Daarom moeten we in onze gemeente zorgen voor genoeg en gevarieerde groene gebieden, van de plantsoenen tot aan de parken en het buitengebied. Daarom zet Groen Gilze Rijen zich in voor een groene, circulaire economie, en een leefbare omgeving: plantsoenen met meer diversiteit, behoud en aanplant van bomen en meer groen door minder verharding. Hiervoor is geld beschikbaar en wij willen graag met u als bewoner de groene stappen zetten.
Dus heeft u een groen buurt-plan of wens? Neem contact met ons op voor ondersteuning. Samen op weg naar een groene duurzame toekomst!

Info@groengilzerijen

Hits: 56