Weekblad Gilze en Rijen, 18 januari 2023;

Het was maar een klein berichtje tussen alle verontrustende klimaatverhalen: ‘Ozonlaag herstelt zich dankzij verbod cfk’s’.

De ozonlaag houdt het gevaarlijke uv-licht van de zon tegen en regelt de temperatuur op aarde. Als de ozonlaag zou verdwijnen, dan werd onze planeet onleefbaar.

In 1980 ontdekte de Nederlander Paul Crutzen dat stikstofoxides de oorzaak waren van de afbraak van de ozonlaag. Die stoffen werden over heel de wereld ingezet bij de fabricage van ijskasten, spuitbussen en sommige soorten piepschuim. Gelukkig was de productie van cfk’s (chloorfluorkoolstofverbindingen) slechts geconcentreerd bij een twintigtal fabrieken in de wereld.

Door Crutzen’s onderzoek werd de maatschappij zich bewust van de gevaren die verbonden waren met het gebruik van die door de mens bedachte scheikundige stoffen. Wetenschappers en politici overtuigden elkaar dat er maar een oplossing bestond: het uitvaardigen van een verbod.

Hoe krijg je dat voor elkaar? Onderhandelen en de partners overtuigen dat er snel in actie gekomen moest worden. Een internationaal en juridisch bindend verdrag dat ondertekend zou worden door alle landen, was de oplossing.

En wonderlijk genoeg heeft de politiek in 2010 doormiddel van het Montreal Protocol het voor elkaar gekregen de ozonafbrekende gassen te verbieden. Een unieke afspraak om het milieu te beschermen. Soms hebben kleine stapjes in de wetenschap een bijzonder positief effect. Onze ijskasten zijn in ieder geval veiliger geworden en belasten het milieu niet met giftige stoffen die onze planeet in gevaar zouden brengen.  Een prachtige opsteker.

info@groengilzerijen.nl

Hits: 45