Weekblad Gilze en Rijen, 30 november 2022;

De Rijense Aniek Moonen, voorzitter van de Jonge Klimaatbeweging, zei het kernachtig: ‘De verkeerde mensen zaten aan tafel. Zij gaan de verandering niet meemaken, jongeren wel.’

Ze was in het Egyptische Sharm el Sheikh om als Nederlandse jongerenvertegenwoordiger aanwezig te zijn bij het proces van de jongste VN klimaatonderhandelingen.

De teleurstellende ervaring van Aniek, neemt niet weg dat er ook enige vooruitgang is geboekt: een compensatiefonds voor ontwikkelingslanden. Een van de belangrijke maatregelen om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Stapje voor stapje.

Als jongere heeft ze een geweldige ervaring opgedaan. Hopelijk weet ze dat om te zetten in slimme voorstellen die ook in Nederland veranderingen te weeg zullen brengen. De klimaatcrisis kent vele gezichten, daarom is het belangrijk dat jonge mensen ons de weg wijzen.

Onderhandelen

Het aardige van de werkwijze is dat ze, ook al zijn het ultra korte ontmoetingen met de Nederlandse politici, onder woestijn omstandigheden, dat ze het voor elkaar krijgen vervolgafspraken te maken. Ze gaan bijvoorbeeld in gesprek over de komende VN Waterconferentie, die in maart 2023 wordt gehouden bij de Verenigde Naties te New York. De bijeenkomst wordt mede georganiseerd door Nederland en Tadzjikistan. Dat laatste land heeft het grootste gletsjercomplex dat we kennen, daarnaast een kolossale dam, de grootste ter wereld, en daarmee zorgt het voor 70% van het water in Centraal-Azië.

En wij? Wij liggen aan de Noordzee, voor ons de bron van velerlei energie.

Als jonge afgevaardigde zul je wel een visie op water moeten hebben. De conferentie mikt op het verleggen van de focus, niet steeds de rampen, maar de preventie centraal stellen.

Vooruitdenken, dat sluit uitstekend aan op de ideeën die jongeren aan het ontwikkelen zijn. Toch maar mooi in het internationale gezelschap aan tafel gezeten.

Het veranderingsproces

De Jonge Klimaatagenda 3.0 bruist van energie, dromen combineren met haalbare opties voor veranderingen.

‘Een toekomstvisie’, zo stelt Aniek Moonen, ‘kan ons de goede richting op wijzen in de onzekere tijden van transities, door te laten zien wat er mogelijk is. De agenda ligt op tafel bij al onze gesprekken met politici en beleidmakers.’

Ze werken gestaag aan het realiseren van hun doelstelling: ‘het terugdringen van klimaatverandering’.

Hoe? Door te streven naar ‘een duurzame wereld, waarin klimaatrechtvaardigheid, jongerenparticipatie, exclusiviteit en empathie centrale uitgangspunten zijn.’ Dat zijn uitstekende punten die ook lokaal vertaald kunnen worden.

Je komt uit Rijen, en krijgt prachtige kansen om mee te denken aan mogelijke oplossingen en veranderingen voor het tegengaan van de klimaatcrisis. Als je dan aanwezig bent geweest in Sharm el Sheick heb je een schat aan ervaring opgedaan. Als jongere ben je dan aan zet!

info@groengilzerijen.nl

Hits: 58