Weekblad Gilze en Rijen, 9 november 2022;

 Het is alweer 7 jaar geleden dat het Klimaatakkoord van Parijs is gesloten. In 2020 zou het klimaatakkoord in werking treden als meer dan 55 landen, die verantwoordelijk zijn voor tenminste 55% de wereldwijde broeikasgasemissies de internationale overeenkomst zouden ratificeren. Alle EU-landen stemden in en op 4 november 2016 trad de afspraak in werking.

 Wat zijn de resultaten tot nu toe? Nederland zou 49% minder broeikasgassen gaan uitstoten, maar voorlopig is dat meer droom dan werkelijkheid. Een jonge vrouw van 19 jaar uit Zweden, Greta Thunberg, zal niet aanwezig zijn, want zij vindt dat de huidige politici als maar doorgaan op de verkeerde ingeslagen weg. Kort en krachtig omschrijft zij dat als : ‘We slaapwandelen nog steeds naar de afgrond’. Dat zijn niet mis te verstane woorden.

De komende tijd zal de Egyptische stad Sharm el Sheikh in de belangstelling staan, de plek waar landen van 7 november tot 18 november 2022 gesprekken voeren over de klimaatcrisis State of Climate Action 2022 Het laatst verschenen rapport van onafhankelijke wetenschappers ‘State of Climate Action 2022’ windt er ook geen doekjes om. Als we doorgaan zoals we nu doen, halen we de Parijse klimaatdoelen zeker niet. En zal de opwarming van de aarde niet te stuiten zijn. In de kranten verschijnen steeds meer berichten dat we aan de bak moeten. Een korte opsomming van dat Climate-rapport zegt genoeg: kantelpunten die er toe doen. Het smelten van ijskappen, permafrost dat zich ontgast, tropische koralen die doodgaan, de Atlantische zeestroom die wegvalt en de bossen die sterven. Dat lijkt hopeloos, maar bijvoorbeeld de opmars van ‘elektrische auto’s, zonnepanelen, windmolens en duurzame investeringen’ , zijn kleine opstekers. Bossen verdwijnen bij opwarming en veranderen in graslanden, maar kunnen ook weer, hoe raar het ook klinkt, boomgroei veroorzaken. Dat klinkt tegenstrijdig maar duidelijk is dat we zullen moeten handelen.

Bomen planten Het is voor GGR bittere noodzaak, dat wij in Gilze en Rijen beginnen met het aanplanten van bomen. Wat doen wij in Gilze en Rijen ? Kijken we weg en steken we ons hoofd in het zand, of gaan we kleinschalige stapjes zetten? GGR wilde bomen planten op plekken waar dat kan, simpel geschreven, maar dan moet er wel gehandeld worden. Tot nu toe gaat dat te traag. Steeds zien we uitstel, planontwikkeling die niet strookt met de urgentie, ruim alle bestuurlijke obstakels per omgaande op. GGR heeft zich verbonden met het planten van 11000 bomen in de gemeente. Er zijn twee momenten waarop dat kan. Vraag het aan internet en je krijgt het volgende antwoord: ‘Bomen planten wanneer? Over het algemeen zijn er twee ideale periodes waarin je bomen het beste kunt planten. In het voorjaar, in de maanden maart – april, of in het najaar, in oktober – november. Het mooiste is om de bomen te planten wanneer de bladeren van de bomen zijn gevallen.’. Gemeente en verantwoordelijke bestuurders wordt wakker. Wij vragen dat niet voor niets.

Voetbal en klimaatveranderingen De komende maanden gaan beide ‘events’ – voetballen en klimaatbesprekingen – samen op. De regering van Qatar, organisator van wereldkampioenschap voetbal, gaat zelfs zover dat 50 Nederlandse supporters de mogelijkheid krijgen om de wedstrijden gratis bij te wonen, op hun kosten, daar staat dan wel tegenover dat ze op sociale media positieve verhalen moet schrijven. Je moet maar willen.

Wij hopen dat de inwoners van Gilze en Rijen genieten van het wereldkampioenschap Voetbal in Qatar, en tegelijkertijd dat zij ons bomenplan als een uitvloeisel van het Sharm el Sheikh-beleid een warm hart zullen toedragen en het draagvlak weten te vergroten om te handelen.

Hits: 29