GROEN GILZE EN RIJEN OVER GELD EN PLANNEN 2023

Weekblad Gilze en Rijen, 2 november 2022;

Op donderdag 10 november bespreekt de gemeenteraad de financiële kaders voor het komende jaar. Dit is de eerste begroting waarvoor Groen Gilze en Rijen mede verantwoordelijk is. Een aantal belangrijke veranderingen zitten er in, zoals meer geld voor groen en onderzoek naar waar we (in de toekomst) huizen kunnen bouwen.

In jaren 2023 tot en met 2026 komt er per jaar € 200.000 extra beschikbaar om het groen een kwaliteitsimpuls te geven. Inwoners verwachten meer groen en verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte.
Wij willen dat de achterstanden in onderhoud in deze bestuursperiode worden ingehaald.

Voor de groenplannen hopen we dat ook u als inwoner mee wil denken over de omgeving.

Denk aan het vervangen van planten in plantvakken, om kale plekken op te vullen en te zorgen voor meer biodiversiteit.
Ook willen we gaan inventariseren welke slecht groeiende bomen een betere groeiplaats moeten te krijgen of vervangen moeten worden. Bomen zijn belangrijk voor ons klimaatprobleem, daarom moet de juiste boom op de juiste plek komen.

Heeft u ideeën waar struiken kale plekken in plantsoenen kunnen opvullen, of waar plek is voor bomen? Laat het ons weten!

Ook vinden we het belangrijk dat onze jongeren in de gemeente kunnen blijven wonen. Daarvoor zijn nieuwe woningen nodig en dus grond. De gemeente heeft zelf bijna geen grond meer in eigendom, die voor woningbouw ingezet kan worden. Om woningbouw te versnellen is het verstandig om als gemeente bouwgrond in bezit te hebben. Je hebt dan de meer mogelijkheden om te sturen.
Daarom willen wij extra geld vrijmaken om snel een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor woningbouwlocaties.
Wat ons betreft gaan we ondertussen ook experimenteren met bouwvormen en ook tijdelijke bouwlocaties is een optie. Met een snelle vergunning kan er tot 10 jaar ergens gewoond worden. Dit kan een deel van het woningtekort opvangen. Deze tijdelijke, modulaire woningen zijn tegenwoordig van een uitstekende kwaliteit.

Volgende keer pakken we ook weer twee belangrijke onderwerpen voor de begroting.
Heeft u vragen of wilt u iets kwijt naar aanleiding van dit artikel? Mail ons via Info@groengilzerijen.nl
    

Hits: 51