Weekblad Gilze en Rijen, 26 oktober 2022;

Groen Gilze en Rijen stond 18 oktober op de Rijense jaarmarkt. Mede door het prachtige weer was het gezellig en druk. We kregen dan ook veel bezoekers bij onze marktkraam. De jongste bezoekers waren vooral geïnteresseerd in de popcorn en het schminken. De volwassenen zochten ons op voor een praatje.

Hieronder twee van de vele opmerkingen die ons opvielen: We kregen veel vragen over het VIP (het vrijwilligers informatie punt). Logisch, want we stonden op de markt schuin tegen over elkaar en dit onderwerp speelt nu. Door de wens van het (oude) college maken vrijwilligers zich zorgen. Het idee is om VIP bij ContourdeTwern onder te brengen, voor een betere afstemming met het dorpsteam, dat onderdeel uitmaakt van Contourdetwern. Dit kan de zelfstandigheid van VIP raken en daarmee ook het werk van de vrijwilligers bemoeilijken. Die zelfstandigheid is noodzakelijk om de vrijwilligers met plezier hun ding te kunnen laten doen. Wij hebben uitgelegd dat VIP, het VIP moet blijven en dat de gehele gemeenteraad er zo over denkt. Want alle vrijwilligers doen fantastisch werk en dat willen we graag behouden. We hopen dat er een werkwijze wordt gevonden waarin het dorpsteam en het VIP dichter bij elkaar komen en waarbij de vrijwilligers zonder drempels zich kunnen blijven inzetten voor de samenleving.

Er waren ook veel opmerkingen over het groenonderhoud en de Buitenbeter-app (een app waarmee je een probleem bij de gemeente meldt). Op de Buitenbeter-app wordt nu matig gereageerd door de gemeente. Goed nieuws: daar komt binnen een aantal weken verandering in. Er wordt gewerkt aan een nieuw systeem waardoor de melding snel in de mailbox van de juiste ambtenaar komt. Het groenonderhoud wordt langzaam beter, maar is op diverse plekken nog echt onder de maat. In januari komt daar verbetering in, doordat het werk dan opnieuw is aanbesteed.

Heeft u nog ideeën over plantsoenen die opgeknapt kunnen worden, laat het ons weten. En ook voor andere opmerkingen of vragen kunt u ons bereiken via info@groengilzerijen.nl

Hits: 1079