Weekblad Gilze en Rijen, 5-1-222;

In Rijen-Zuid wordt al weken hard gewerkt door heel veel mensen. De renovatie is in volle gang. Het is dan ook een komen en gaan van bouwvakkers.

Inmiddels zijn de eerste huizen opgeleverd en worden gebruikt als wisselwoningen. Wat inhoudt dat de bewoners van woningen die gesloopt worden daar tijdelijk gaan wonen. Zij hebben de keus om hun tijdelijke woning permanent te bewonen. Het grote voordeel is dat ze gegarandeerd in hun wijk kunnen blijven wonen. Nadeel voor de meeste is dat de financiële ondersteuning, die toegezegd was bij deze verhuizing, nu niet wordt nagekomen.
De bewonerscommissie die namens de wijk bemiddelde is zo gefrustreerd geraakt dat ze afgelopen week gestopt met hun werkzaamheden. Voor ons voldoende aanleiding om een goed gesprek te hebben met de betrokken partijen…

Toevallig was er afgelopen zaterdag 1 oktober een opruimdag in de wijk. Bewoners, woningstichting Leystromen en mensen van diverse organisaties hebben hier aan mee gedaan. Ook Groen Gilze en Rijen heeft zijn steentje bijgedragen. Het mooie van zo’n samenwerking is dat er bij de koffie goede gesprekken plaats vinden. We bespraken de zorgen van bewoners en het feit dat ze geen gesprekspartner meer waren bij het vervolg van de renovatie. Een paar bewoners gaven spontaan aan dat ze dit namens de bewoners graag op zich willen nemen.
Ook een gesprek over de renovatie met werknemers van Leystromen gaf ons de kans om het ongenoegen van de bewoners kenbaar te maken. Vanuit Leystromen hoorden wij dat het financieel niet mee valt. We leven nu eenmaal in een tijd dat materiaal prijzen per dag stijgen en personeel is overal een probleem. Wat belangrijk is, is dat partijen met elkaar in gesprek blijven en dat er goed geluisterd wordt. Met samenwerken kom je verder. Daar willen wij uiteraard bij ondersteunen.

Groen Gilze en Rijen blijft zijn best doen om van Rijen-Zuid een mooie groene wijk te maken. Waar het fijn wonen is.
Wilt u over dit onderwerp met ons van gedachte wisselen? Mail ons dan via Info@groengilzerijen.nl

Hits: 37