Weekblad Gilze en Rijen, 28-09-2022;

Het zou nieuw beleid rondom bomen moeten zijn. Een puntensysteem dat het bestaande bomenareaal zou verrijken. Het bomenwaarderingssysteem kent als kernpunt ‘kwaliteit gaat boven kwantiteit’, en daar zit voor Groen Gilze Rijen (GGR) nu juist de bottleneck.

Het gemeentelijk beleidsplan gaat op basis van zes aspecten de waarde van een boom te bepalen: 1. Boomwaarde (technische staat en conditie van de boom), 2. Waarde voor milieu en klimaatbestendigheid, 3. Gebruiks- en belevingswaarde, 4.Cultuurhistorische waarde, 5. Waarde voor ecologie en natuur, 6 . Waarde voor ruimtelijke structuur en landschap. Interessante wetenschap die opgeslagen kan worden in een database. Je zou zeggen dat is toch prima. Maar in feite betekent het, dat op basis van subjectieve waarderingscijfers de ‘kwaliteit’ gaat worden bepaald. De consequentie daarvan is in onze ogen dat er meer gekapt gaat worden dan er geplant zal worden. Het loslaten van ‘kwantiteit’ (aantallen) als beleidsuitgangspunt – niet terugplanten wat je gekapt hebt – zet een nog verdere daling van het publieke bomenbestand in. Het bomenbeleid dient wel degelijk ook op aantallen gebaseerd te worden. We zien nu al dat een groot deel van de bebouwde kom nauwelijks groen te noemen is.

De slogan ‘kwaliteit boven kwantiteit’ is daarom discutabel. Het uitgangspunt in 2022 zou naar het Zweedse voorbeeld moeten zijn, als je noodzakelijkerwijs toch moet kappen, dan kies je ervoor dat elke gekapte boom door 3 teruggeplante bomen gecompenseerd wordt. We zitten in een klimaatcrisis, op vele fronten zal het beleid rigoureus klimaatvriendelijk moeten worden ingericht, dus ook bij het denken over de groene omgeving.

Groen Gilze Rijen waardeert het in kaart brengen van het publieke bomenareaal, maar ziet niets in de voorgestelde uitvoering. We komen al duizenden bomen tekort, dus zeker geen oncontroleerbaar systeem waardoor een zekere ‘kaalslag’ bevorderd wordt. Want wie bepaalt de kwaliteit? Conclusie: we hebben meer in plaats van minder bomen nodig. Een goed voorbeeld is de plataan op de foto.

Vragen of opmerkingen over dit artikel? Mail ons via Info@groengilzerijen.nl

Hits: 48