Weekblad Gilze en Rijen, 14 september 2022;

Afgelopen vrijdagavond struinde de mensen van Groen Gilze en Rijen door Gilze heen. Daar zijn we de nog vrijwel onbekende goudjakhals (Canis aureus) op het grondgebied van Gilze niet tegengekomen. Groen Gilze Rijen is altijd op zoek naar interessante uitdagingen.

De aanwinsten in het Gils museum gaven daar wel aanleiding voor. Huub Quirijnen vertelde verhalen over zijn vondsten. Het mooie kleine exemplaar staat in zijn garage: een houten waterput uit 876. Het andere grotere exemplaar staat op het vernieuwde Bisschop de Vetplein.

Bij de vorming van het nieuwe college had de Gilsenaar ons uitgenodigd kennis te maken met de ontwikkelingen in dit kerkdorp. Hij nam ons dus mee naar het Laarspad, waar prachtige huizen gebouwd worden, via de Sporthal Achter de Tuintjes, op weg naar het opgebroken kruispunt Nieuwstraat en Lange Wagenstraat, en daar hebben we stilgestaan bij de recentelijk gekapte bomen. Een volkomen onnodige handeling om gezonde bomen voor economisch gewin te laten verdwijnen. Wij vroegen dan ook: wie heeft hier voor gezorgd? Groen Gilze Rijen ergert zich aan dit gedrag van de betrokkenen. Men had een mooi plan voorgelegd om een aantal bomen te redden, maar dat werd niet in dank afgenomen, de opdrachtgevers en uitvoerders zagen kun kans schoon. Alle bomen foetsie. Onverantwoordelijk gedrag in de tijd dat elke boom telt. Hier is het laatste woord nog niet over gesproken.

Even verderop zijn we naar het aangelegde ‘Landschap Art object’bij de Hoekvlag-Heuvelstraat wezen kijken. Er lag een troosteloze grasweide, dat een slordige duit heeft gekost. Ook hier was de gezamenlijke verontwaardiging groot.

Daarna zijn we doorgestoken naar de Raadhuisstraat. We hebben op het plein de waterput staan bewonderen. Een prachtig erfgoedstuk in het centrum van een van de oudste dorpen van de Baronie.

Nu we weten dat water een noodzakelijke voorwaarde is om een samenleving levensvatbaar te houden, wordt het tijd beter na te denken over een gezond toekomstig groen gemeentelijk overheidsbeleid. Een lint van waterputten door het dorp zou dan een prachtig symbool van verbinding kunnen worden. GGR weet dat inspiratie veranderingen kan bewerkstelligen.

Vragen of opmerkingen? Mail ons via Info@groengilzerijen.nl

Hits: 38