Weekblad Gilze en Rijen, 20 juli 2022;

Bron: Website Provincie Noord Brabant: Beleidskader Gezondheid 2021-2030.pdf

De provincie Noord-Brabant is geschrokken, want de levensduur van Brabanders staat er niet best voor. De buitenlucht is pover. De slogan van Den Bosch is dan ook: 3 jaar erbij voor Brabanders!

Ook wij als gemeente Gilze en Rijen moeten meer op de gezondheid van de inwoners letten. We slaan te vaak goede en gedegen adviezen van bijvoorbeeld de GGD in de wind. Woonwijken en milieuvervuilende (agrarische) industrieën gaan niet samen. In ons ruimtelijk beleid is vooruitzien noodzaak, de Omgevingswet biedt met betrekking tot gezondheid nieuwe regels, en dat moeten we serieus nemen.

GGD West-Brabant, GGD Hart voor Brabant en GGD Brabant-Zuidoost hebben gezamenlijk een interessant, maar ook verontrustend rapport geschreven: ‘Luchtkwaliteit en gezondheid in de provincie Noord-Brabant’. Ze introduceren het onderzoek in niet mis te verstane bewoordingen: ‘Schone lucht is van levensbelang voor de gezondheid. Luchtverontreiniging heeft een negatieve invloed op de gezondheid en is de voornaamste oorzaak van gezondheidsklachten door milieu-invloeden’. ‘Op dit moment overlijden er jaarlijks 12.000 mensen vroegtijdig door de uitstoot van schadelijke stoffen als fijn stof en stikstofoxiden bronnen.’ Dat is een behoorlijke binnenkomer. Of ‘geen enkel woonadres in Noord-Brabant’, voldoet aan de gezondheidskundige WHO advieswaarden voor luchtkwaliteit. Dat moet je toch even tot je door laten dringen. Ook wij in Gilze en Rijen ontkomen niet aan de schadelijke effecten.

De GGD ’en geven onomwonden aan: neem maatregelen die de uitstoot verminderen (bronmaatregelen), kijk bijzonder naar het ‘ bestemmingenbeleid’ en de ‘overdrachtsmaatregelen’ en sluit je als gemeente aan bij het ‘Schone Lucht Akkoord’. Kortom maatregelen die een eerste stap kunnen zijn naar een gezonder leefklimaat. De GGD ‘en, zo schrijven zij, adviseren om gezondheid expliciet mee te nemen in afwegingen over onder meer mobiliteit, ruimte, woningen en klimaat. En daar zit ook meteen de moeilijkheid. We moeten in de nabije toekomst pijnlijke maatregelen nemen. Veel verder vooruit denken als we bijvoorbeeld omgevingsvergunningen afgeven. Hier komen de belangen tussen natuur, milieu, economie en gezondheid samen. Groen Gilze Rijen gaat het nieuwe jaar voorbereiden met als belangrijke vraag: hoe gaan wij onze gezondheid beschermen?

Wij wensen de inwoners een heerlijke vakantieperiode toe.

 Info@groengilzerijen.n

Hits: 2564